به منظور دریافت تسهیلات و خدمات ذکر شده فرم ذیل را تکمیل فرمایید.
لازم به ذکر است تکمیل فرم ذیل به منزله قطعیت در اعطای اعتبار به متقاضیان نمی باشد و افرادی می توانند اعتبار را دریافت کنند که صلاحیت لازم را احراز نمایند
* نام و نام خانوادگی:
* کد سهامدار:
* کد ملی:
* تلفن همراه:
* تسهیلات مد نظر
تخفیف کارمزد
دریافت اعتبار
* حداقل گردش ماهانه (تومان):
* کد عضویت باشگاه مشتریان بورس نیوز:
* معرف: