معاملات تک مگاواتی در بازار برق ۰۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۹
حداقل معامله در بازار برق ۰۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۳۱
بازار برق بدون معامله ۰۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۳۶
بازار برق منتظر تزریق نقدینگی ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۷
بازار برق بدون برق ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۵:۳۲
بازار نیمه تعطیل برق ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۵:۳۲
معامله 9436 در رینگ طلایی بورس کالا ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۳
ثبات قیمت در بازار ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۴:۱۴