خبرخوان
کد خبر: ۱۷۳۰۸۶
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۹
هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد.
سرمایه گذاری مطمئن، این بار به سبک اختصاصی سامان

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانيا صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كليه حقوق اجرايی مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.


با دو صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک سامان بیشتر آشنا شوید :


1- صندوق یکم سامان


اين صندوق از نوع صندوق هاي سرمايه گذاري در سهام است و اكثر وجوه خود را به شرح جدول زير صرف خريد سهام و حق تقدم خريد سهام مي كند. همچنين در طول عمر صندوق حد نصاب هاي زير بر اساس ارزش روز دارايي هاي صندوق رعايت مي شود:شرح

نسبت از کل دارائیهای صندوق

سرمايه گذاري در سهام پذيرفته شده در بورس يا بازار اول فرابورس

حداقل ٧٠% از دارايي هاي صندوق

سهام و حق تقدم منتشره از طرف يك ناشر پذيرفته شده در بورس تهران

حداكثر ١٠%   از دارايي هاي صندوق

سهام و حق تقدم منتشره از طرف يك ناشر پذيرفته شده در فرابورس ايران

حداكثر ٥%   از دارايي هاي صندوق

سهام و حق تقدم طبقه بندي شده در يك صنعت

حداكثر ٣٠%   از كل دارايي هاي صندوق

سهام و حق تقدم پذيرفته شده در بازار اول فرابورس

حداكثر ٢٠%   از كل دارايي هاي صندوق

سهام و حق تقدم منتشره از طرف يك ناشر

حداكثر ٥%   از كل سهام و حق تقدم منتشره ناشر


از صندوق یکم سامان بیشتر بدانید :http://www.samanfund1.com/investmentGoals.do

از صندوق یکم سامان بیشتر بشنوید : 88774669 - 021 داخلی 119


2- صندوق رشد سامان

این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری در سهام با پرداخت سود است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار می کند. در طول عمر صندوق حدنصاب های زیر براساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود:


شرح

نسبت از کل دارائیهای صندوق

سرمایه گذاری در سهام، حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و بازار دوم فرابورس ایران

حداقل ٧٠% از دارايي هاي صندوق

سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر پذيرفته شده در بورس تهران

حداكثر ١٠% از دارايي هاي صندوق

سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر پذيرفته شده در فرابورس ايران

حداكثر ٥% از دارايي هاي صندوق

سهام و حق تقدم طبقه بندي شده در يك صنعت

حداكثر ٣٠% از كل دارايي هاي صندوق

سهام و حق تقدم پذيرفته شده در بازار اول فرابورس

حداكثر ٢٠% از كل دارايي هاي صندوق

سهام و حق تقدم منتشره از طرف يك ناشر

حداكثر ٥% از كل سهام و حق تقدم منتشره ناشراز صندوق رشد سامان بیشتر بدانید : http://www.roshdfund.com/investmentGoals.do

از صندوق رشد سامان بیشتر بشنوید : 88774669 - 021 داخلی 119
سرمایه گذاری مطمئن، این بار به سبک اختصاصی سامان