خبرخوان
پربیننده ترین عناوین
کد خبر: ۱۷۳۷۷۷
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۲

در ۱۰ ماهه امسال، بدهی دولت به بانک‌ مرکزی با ۳۷.۷ درصد رشد به ۳۳ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان و بدهی بانک‌ها به این بانک با ۳۰.۶ درصد افزایش به ۱۰۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، براساس آمارهای متغیرهای پولی و بانکی، مجموع دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان دی‌ماه سال جاری ۳۳۵ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۰.۴ درصد و نسبت به اسفندماه سال گذشته ۴.۵ درصد کاهش داشته است.

بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۵۹ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان درج شده که در ده ماهه منتهی به دی‌ماه ۱۴.۳ درصد و در یک سال منتهی به دی‌ماه ۱۰.۷ درصد افزایش داشته است.

بدهی دولت ۳۳ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان است که در ۱۰ ماهه سال جاری ۳۷.۷ درصد و در ۱۲ ماه منتهی به دی‌ماه امسال ۲۷ درصد افزایش داشته است. البته میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در این ماه نسبت به آذرماه حدود ۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی ۲۵ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان درج شده که ۵.۸ درصد در یک سال اخیر و ۶.۴ درصد در ۱۰ ماهه امسال کاهش داشته است.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی همانطور که در طول ماه‌های سال جاری روند رو به رشد خود را طی کرد، در ماه مورد بررسی هم افزایش یافت به طوری که در پایان این ماه میزان بدهی به رقم ۱۰۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این عدد در مقایسه با اسفندماه سال گذشته ۳۰.۶ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۰.۵ افزایش داشته است.

سایر دارایی‌های بانک مرکزی هم در ۱۰ ماهه امسال ۳۶۱.۳ درصد و در ۱۲ ماهه منتهی ۳۸.۴ درصد رشد کرده است.

سپرده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از بانک مرکزی ۱۲۸ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان بوده که سهم سپرده قانونی ۱۲۲ هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان و سهم سپرده دیداری ۶ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان است.

رشد سپرده قانونی در این مدت و در ۱۰ ماهه امسال ۱۹.۸ درصد و رشد سپرده دیداری ۹.۸ درصد بوده است.

سپرده‌های بخش دولتی ۳۶ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان درج شده که در ۱۲ ماه منتهی به دی‌ماه امسال ۰.۶ درصد و در ۱۰ ماهه سال جاری ۸.۲ درصد افزایش یافته است.

حجم سپرده دولت نزد بانک مرکزی هم در سال جاری ۹.۸ درصد و در ۱۲ ماه منتهی به دی‌ماه ۰.۶ درصد افزایش داشته و به رقم ۳۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

عنوانرقمدرصد تغییر نسبت به اسفند ۹۴
دارایی‌های خارجی بانک مرکزی۳۳۵ هزار و ۷۶۰۴.۵-
بدهی دولت به بانک مرکزی۳۳ هزار و ۶۲۰۳۷.۷
بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی۲۵ هزار و ۸۴۰۶.۴-
سپرده قانونی۱۲۲ هزار و ۶۷۰۲۰.۳
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی۱۰۹ هزار و ۲۰۰
۳۰.۶