کد خبر: ۱۷۳۸۱۲
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۴:۱۰
سرشماری نفوس و مسکن
معاون مرکز امار ایران کیفیت اطلاعات ارایه شده از سوی مردم در سرشماری سال ۹۵ را بسیار بالا عنوان کرد و گفت: میزان کیفیت دقیق را اگر بخواهیم اعلام کنیم، باید تا اردیبهشت سال بعد صبر کنیم.

به گزارشخبرنگار مهر، علیرضا زاهدیان در نشست خبری ارایه نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ گفت: اطلاع رسانی کامل سرشماری تا تیرماه سال ۹۶ به طول خواهد انجامید و هر محاسبه کوچک بر روی این اطلاعات، نه ساعت به طول می انجامد. اطلاعاتی که محاسبه نیاز دارد، به زمان هم نیازمند است.

معاون مرکز آمار ایران افزود: اطلاعاتی که از طریق اینترنت جمع آوری شده با اطلاعاتی که ماموران جمع آوری کرده بودند، بسیار هماهنگ بود و این یک تجربه بالایی بود که کیفیت اطلاعات اینترنتی با مصاحبه ای با هم همخوانی دارد و این نشانگر بالا بودن کیفیت است؛ علاوه بر این تعداد زیادی از خانوارها را در سطح کشور جدا کرده و مصاحبه انجام شده است و بنابراین تک تک اطلاعات با هم همخوانی داده می شود که صحت و کیفیت اطلاعات را نشان می دهد.

وی افزود: اگر بخواهیم خیلی دقیق بگوییم باید تا اردیبهشت صبر کنیم.