خبرخوان
کد خبر: ۱۷۳۸۲۶
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۷:۰۷

اقتصاد>اقتصاد کلان -ایسنا به نقل از رییس مرکز آمار درباره اعلام نرخ بیکاری و مشارکت کل کشور در سال ۱۳۹۵ نوشت: نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال جاری به شکل محسوسی افزایش یافته است و از ۱۳.۳ درسال ۱۳۹۴ به ۱۴.۹ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است.
رییس مرکز آمار با اعلام نرخ بیکاری و مشارکت کل کشور در سال ۱۳۹۵ اظهار کرد: نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال جاری به شکل محسوسی افزایش یافته است و از ۱۳.۳ درسال ۱۳۹۴ به ۱۴.۹ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است.
امیدعلی پارسا - رییس مرکز آمار ایران - در نشست خبری که امروز ۲۳ اسفندماه در ساختمان مرکز آمار ایران برگزار شد، اظهار کرد: نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۱۳۹۵ معادل ۳۹.۴ درصد بوده است که نسبت به نرخ مشارکت اقتصادی سال ۱۳۹۴ (۳۸.۲ درصد)، معادل ۱.۲ درصد افزایش یافته است. همچنین نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۲.۴ درصد بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۴ (۱۱ درصد)، معادل ۱.۴ درصد افزایش یافته است.
پارسا جمعیت فعال در سال ۱۳۹۵ را معادل ۲۵ میلیون و ۷۹۱ هزار و ۴۵۰ نفر دانست که نسبت به سال گذشته یک میلیون و ۹۰ هزار و ۲۷۳ نفر افزایش داشته است. همچنین جمعیت شاغل معادل ۲۲ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۵۲ نفر بوده‌اند که نسبت به سال گذشته ۶۱۵ هزار و ۹۶۸ نفر کاهش یافته است.
رییس مرکز آمار ایران همچنین جمعیت بیکار کشور را در سال ۱۳۹۵ معادل سه میلیون و ۲۰۳ هزار و ۳۹۸ نفر اعلام کرد که این میزان نسبت به سال گذشته ۴۷۴ هزار و ۳۰۶ نفر افزایش یافته است. نرخ بیکاری مردان در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۰.۵ بوده است که نسبت به سال گذشته ۱.۲ درصد افزایش است.
نرخ مشارکت اقتصادی مردم در سال ۱۳۹۵ معادل ۶۴.۱ درصد بوده است که نسبت به سال قبل ۰.۹ درصد افزایش یافته است. همچنین نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۴.۹ درصد است که نسبت به سال قبل ۱.۶ درصد افزایش یافته است.
نرخ بیکاری زنان در سال ۱۳۹۵ نیز معادل ۲۰.۷ درصد است که نسبت به سال قبل ۱.۳ درصد افزایش یافته است.
به گفته پارسا، جمعیت شاغل مردان در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۸ میلیون و ۷۰۷ هزار و ۲۴۷ نفر بوده است که نسبت به سال قبل ۱۹۵ هزار و ۹۸۳ نفر افزایش یافته است.
جمعیت شاغل زنان در سال ۱۳۹۵ سه میلیون و ۸۸۰ هزار و ۸۰۴ نفر بوده است که نسبت به سال قبل ۴۱۹ هزار و ۹۸۴ نفر افزایش یافته است.
گفتنی است جمعیت غیرفعال در کل کشور در سال ۱۳۹۵ معادل ۳۹ میلیون و ۵۹۳ هزار و ۹۶۲ نفر بوده است که نسبت به سال قبل ۳۹۷ هزار و ۳۳۰ نفر کاهش یافته است.


منبع:خبر آنلاین
دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵