ايران/متن پيش رو در ايران منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.


29 ارديبهشت 96 نخستين انتخابات را شاهد هستيم که در غياب مرحوم آيت‌الله هاشمي رفسنجاني که همواره يکي از تأثيرگذارترين شخصيت‌ها در فضاي انتخاباتي بود، برگزار مي‌شود، با فائزه هاشمي فرزند رئيس فقيدمجمع تشخيص مصلحت نظام درباره فضاي اتخاباتي کشور گفت و گو کرديم که در ادامه مي آيد.
٭٭٭
خانم هاشمي! ثبت‌نام دوازدهمين انتخابات رياست جمهوري به پايان رسيد. ارزيابي شما از فضاي انتخاباتي چيست؟ فکر مي‌کنيد رقابت اصلي بين چه گفتمان‌هايي خواهد بود و اين گفتمان‌ها چه ويژگي‌هاي بارزي دارند؟
ثبت نام تمام شد؛ ولي مرحله بعدي زماني است که کساني به عنوان کانديدا باقي مي‌مانند و آن موقع مي‌شود اظهارنظر واقعي کرد. در عين حال با توجه به شرايط فعلي به نظر مي‌رسد که سه قطب اصلي وجود دارد که ويژگي‌هاي آنها بصورت نسبي (و نه مطلق) و در مقايسه با يکديگر را مي‌شود اين‌گونه بيان کرد: 1-اصلاح‌طلبي به دنبال پيشرفت جامعه براساس معيارهاي توسعه در زمينه اقتصادي، سياسي، اجتماعي، حقوقي، فرهنگي و...تکثرگرايي، آزادي‌هاي اساسي مثل آزادي بيان، حقوق بشر و...البته بگذريم از اين که در اين بخش نيز افرادي هستند که شايد به بعضي از اين شاخص‌ها اعتقاد داشته باشند و برخي را اعتنا نکنند، عقلانيت در اين قطب جاي خوبي دارد.
دوم: شعارگرايي، عوام فريبي و سياست‌هاي پوپوليستي. به نظر نمي‌رسد به توسعه اعتقادي داشته باشند، اعمال و صحبت‌هايي دارند که رأي جمع کنند و اين مملکت را خراب کنند. مثل هشت سال دولت قبل که روي کار بودند و مخروبه‌اي را تحويل آقاي روحاني دادند و سومين قطب اصولگرايان هستند که همه چيز را براي خود مي‌خواهند و دايره تنگ قدرت را براي خود ديده و مي‌بينند. به جاي آباداني کشور و رفاه و آزادي براي مردم، منافع گروهي خود را دنبال مي‌کنند، توسعه در چارچوب منافع آنها معنا مي‌يابد. آنها فقط اسلام را مي‌فهمند و البته عمل به اسلام نيز اگر منافعشان اجازه ندهد، ندارند.
در دقيقه نود ثبت‌نام کانديداهاي رياست جمهوري شاهد ثبت‌نام اسحاق جهانگيري در کنار روحاني بوديم، شما با توجه به تعدد نامزدهاي اصولگرا اين تصميم را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
به نظرم استراتژي بسيار خوبي بود، تعدد کانديداهاي اصلاح‌طلب در هنگام مناظره‌ها کمک بزرگي به آقاي روحاني خواهد بود که يک صدا در مقابل صداهاي طرف مقابل که زياد هم هستند نباشد، فرصت بيشتري براي بيان نظرات و برنامه‌ها و...ايجاد مي‌شود و در صورت نياز جايگزين نيز مي‌تواند باشد، قرار است در نهايت يک کانديداي اصلاح‌طلب باقي بماند که آرا نيز شکسته نشود و يکجا و براي يک نفر بماند و آن يک نفر از نگاه ما آقاي روحاني است که از ايشان قوياً حمايت مي کنيم.
شما خصوصيات سه قطب را مورد اشاره قرار داديد. آنچه در جبهه اصولگرايان شاهديم غيبت چهره‌هاي شاخصي همچون ناطق نوري، علي لاريجاني و علي اکبر ولايتي در سازوکار انتخاباتي اين مجموعه است. بخصوص که آنها از روحاني اعلام حمايت کرده‌اند. غيبت اين چهره‌ها در برنامه‌هاي انتخاباتي اصولگرايان را چگونه ارزيابي مي‌کنيد.
نه تنها چهره شاخص ندارند، بلکه به نظر مي‌رسد اتفاق هم ندارند و نمي‌توانند به آن برسند. مگر دست غيبي کمک کند. يکي از دلايل عدم موفقيت آنها در انتخابات‌هاي بعد از سال 88 نيز نبودن اتحاد در اين جبهه است. از بعدي مي‌شود اين گونه گفت که آنچنان عملکرد درست و قابل دفاع ندارند که چهره‌هاي شاخص‌اين جبهه که عقلانيت بهتري دارند نيز قادر نيستند در کنار اين‌ها باقي بمانند و يا اين قدر دايره خود را تنگ و تنگ‌تر کرده‌اند و مي‌کنند و انحصار روزافزوني دارند که اين افراد در اين دايره ديگر نمي‌گنجند.
مرحوم آيت‌الله هاشمي پيش‌بيني‌هايي از آسيب‌هاي مترتب بر شيوه مديريت احمدي‌نژاد داشتند که بسياري از آنها به وقوع پيوست. به نظر شما احمدي‌نژاد با چه هدفي دوباره نامزد شده است؟
مي توانم بگويم حاميان اصلي احمدي نژاد اکنون چنان با کانديدا شدن ايشان گير افتاده‌اند که به نظر مي‌رسد نه راه پس دارند و نه راه پيش. کاش قدري به هشدارهاي آقاي هاشمي که واقع بينانه بودن آنها روز به روز خود را بيشتر نشان مي‌دهد و به منافع ملي و حقوق مردم توجه مي‌کردند و از منافع شخصي و گروهي خود يک مقدار کوتاه مي‌آمدند.
خانم هاشمي!امسال 29 ارديبهشت نخستين انتخابات بدون مرحوم هاشمي است که همواره يکي از تأثيرگذارترين شخصيت‌ها در فضاي انتخاباتي بودند. جاي خالي هاشمي چگونه پر مي‌شود؟
مردم با حضور فوق العاده و خودجوش خود در برنامه‌هاي مربوط به رحلت ايشان در سرتاسر کشور مثل تشييع پيکر، سوگواري‌ها، مراسم يادبودها، بزرگداشت‌ها و...در شهرها و روستاها که تاکنون هم ادامه دارد، نشان دادند که هر کدام يک هاشمي هستند و راه او را ادامه خواهند داد. اين حضور با عزتِ مردم نشان مي‌دهد که آنها همچنان از عقلانيت که مشي آقاي هاشمي بود، دفاع خواهند کرد.
شما از جمله چهره‌هاي مدافع حضور بيشتر بانوان در حوزه‌هاي اجتماعي و سياسي و مديريتي هستيد. اگر بخواهيم کارنامه آقاي روحاني و دولت ايشان را در اين بخش‌ها مورد ارزيابي قرار دهيم چطور مي‌بينيد؟
روند رو به رشد حضور زنان در مديريت‌ها و ساير حوزه‌ها تا حدودي اميدوارکننده است. البته در ابتداي شروع به کار آقاي روحاني کمتر قابل توجه بود و در اين سال آخر به نظرم بهتر شده است.
با پيروزي احتمالي روحاني در انتخابات رياست جمهوري 96 چه برنامه‌هاي ديگري را در حوزه زنان بايد مد نظر قرار داد؟
انتظارمان اين است که در صورت پيروزي ايشان اين حرکت هم قوي‌تر و هم گسترده‌تر ادامه يابد. انتظار ديگر اصلاح قوانين است که رفع تبعيض‌ها و حل مشکلات زنان در يک مسير نهادينه شده قرار بگيرد.