خراسان/ تيتر و عکس نخست اغلب روزنامه‌هاي روزگذشته با توجه به برگزاري دومين مناظره نامزدهاي رياست جمهوري ،به اين موضوع اختصاص يافت .

در همين ارتباط روزنامه «ايران»در گزارشي با عنوان «برجام؛ نقطه جوش مناظره دوم» به واکنش برخي مسئولان به حرف‌هاي برخي نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري در مناظره دوم پرداخت.اين روزنامه همچنين عکس يک خود را به نامزدهاي رياست جمهوري در برنامه مناظره اختصاص داد.

«آفتاب يزد» مطلبي با تيتر يک «شليک روحاني به وعده‌هاي پوچ» و با روتيتر «رئيس جمهور ستاره مناظره دوم بود» منتشر کرد. روزنامه «وطن امروز» هم در مطلبي با تيتر «شکست دولت کاسبان» نوشت: «جهانگيري در واکنش به کشف محموله مشکوک پوشاک در ويلاي وزير آموزش و پرورش: مظلوميت دولت را ببينيد! دختر وزيربيکار بوده،کار شرافتمندانه‌اي انتخاب کرده‌ واردات داشته و کل ارزش لباسي‌که وارد کرده، ۲۰۰ ميليون‌تومان بيشتر نبوده است!» همچنين 

روزنامه «جوان» درگزارشي با عنوان «رئيسي: آقاي روحاني! اگر هنوز تحريم نيستيم پول نفت را بياوريد داخل» به موضوع مناظره پرداخت. روزنامه «کيهان» نيزبا تيتر«مناظره دوم نامزدها مشت دولت را باز کرد» گزارشي از مناظره منتشر کرد.«رسالت» تيتريک «تحريم‌ها برداشته نشد،به وعده‌ها عمل نکرديد» را انتخاب کرده و به صحبت‌هاي نامزدهاي رياست جمهوري در مناظره اشاره کرد.

روزنامه «همشهري» نيز در گزارشي با عنوان «فراخوان براي اعلام دارايي نامزدهاي انتخاباتي» به جمع‌بندي مناظره دوم و پيشنهاد اعلام فهرست دارايي‌ها و اموال نامزدها تا جمعه آينده پرداخت. روزنامه «آرمان امروز»‌ نيز در گزارشي با عنوان «کدام يک؟ مدل کره شمالي يا ايران سربلند» و با روتيتر «مناظره‌اي که مردم را براي انتخاب يکي از دو راه آماده کرد» به مناظره روزجمعه پرداخت.

همچنين روزنامه «شرق»در مطلبي با تيتر «عبور از اتهام» به واکنش برخي مسئولان به سخنان برخي نامزدهاي رياست جمهوري در برنامه مناظره پرداخت.اين روزنامه عکس يک خود را به تصويري از حسن روحاني اختصاص داد که در حال خنديدن است و در کنارش نيمه‌اي از چهره اسحاق جهانگيري ديده مي‌شود. روزنامه «اعتماد» مطلبي را با تيتر نخست «آرامش روحاني برابر جنجال رقبا» و با روتيتر «لبخند در برابر آمارهاي نادرست رقباي ناآرام، حديث مناظره دوم بود» منتشر کرد.اين روزنامه همچنين عکسي مشابه عکس روزنامه شرق منتشر کرد. روزنامه «شهروند» نيز در صفحه نخست در مطلبي با عنوان «هيچ!» به واکنش مسئولان به حرف‌هاي برخي نامزدها دربرنامه مناظره پرداخت.

وقايع اتفاقيه هم تيتر «دولت شعار نداد، دفاع کرد» را برگزيد . روزنامه«ابتکار» نيز مطلبي را با تيتر «خطرهاي "کارانه"‌اي» منتشر کرد و تصوير نخست خود را به عکسي از روحاني و جهانگيري که انگشتي با علامت پيروزي و آغشته به رنگ‌هاي انتخاباتي جلوي صورت آن‌ها گرفته شده اختصاص داد و در همين راستا مطلبي را با تيتر رئيس جمهور صد درصدي منتشر کرد.