کد خبر: ۱۷۴۹۷۴
تعداد بازدید: ۸۲۲۱
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۸
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه «پگاه آذربایجان غربی» با نماد غشاذر در سامانه کدال منتشر شد. پیش از این در اسفندماه سال 96 گزارش توجیهی هیأت مدیره از مبلغ 400 میلیارد ریال به مبلغ 600 میلیارد ریال معادل 50 درصد و از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی ارائه شده بود. اهم نکات این گزارش در ادامه آمده است.
به گزارش بورس نیوز، غشاذر این افزایش سرمایه را به منظور اصلاح ساختار مالی ترازنامه و پرداخت مطالبات سهامدار عمده (صنایع شیر ایران) انجام خواهد داد که این امر سبب ایفای تعهدات به سهامدار عمده و کاهش هزینه مالی به دلیل اخذ کمتر تسهیلات طی سال های آتی می گردد. مبلغ این بدهی 212 میلیارد ریال است و با توجه به مالکیت 86 درصدی صنایع شیر ایران، سهم سهامدار عمده 172 میلیارد ریال است که از محل مطالبات تهاتر می گردد.

منابع و مصارف افزایش سرمایه
 
صورت سود و زیان

صورت سود و زیان پیشبینی شده توسط شرکت به شرح زیر است:
 چنانچه در نمودار زیر مشخص است سود شرکت پس از افزایش سرمایه افزایش یافته است.

 

هزینه مالی

بر اساس پیشبینی شرکت، هزینه مالی پس از افزایش سرمایه روند کاهشی خواهد داشت.