کد خبر: ۱۸۱۶۱۸
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۷ - ۰۸:۵۲
ارزیابی وضعیت پرتفوی بورسی شرکت‌های سرمایه‌گذاری از سبدی سبز خبر می‌دهد. نماینده سایپا در این گروه ضعیف‌ترین عملکرد را دارد.

بررسی های واحد آبسیم بورس نیوز، نشان می دهد که شرکت های سرمایه گذاری حاضر در بورس تهران، در مجموع بالغ بر 8010 میلیارد تومان سهام شرکت های بورسی را در اختیار دارند که ارزش بازار آن، 14103 میلیارد تومان است.

از نظر بهای تمام شده، «ونیکی» پربارترین پرتفوی بورسی را به مبلغ 1397 میلیارد تومان دارد و در رتبه های بعدی، «وساپا» و «وسپه» قرار دارند.

تا پایان شهریور ماه، ارزش بازار «ونیکی» با مبلغ 3524 میلیارد تومان، سرآمد گروه بود.

اما نکته قابل ذکر این است که در این گروه، تنها شرکتی که ارزش بازار پرتفوی بورسی از بهای تمام شده در ارقام کمتر قرار دارد، «وساپا» است. به عبارت بهتر، تا کنون وساپا 121 میلیارد تومان متحمل ضرر شده است.

از این منظر، باز هم «ونیکی» بهتر از دیگر شرکت ها عمل کرده و پرتفوی بورسی، 1.5 برابر بهای تمام شده، ارزش پیدا کرده است.

سبد کدام شرکت پربارتر است / «ونیکی» سرآمد گروهسبد کدام شرکت پربارتر است / «ونیکی» سرآمد گروه