خبرخوان
پربیننده ترین عناوین
کد خبر: ۱۸۸۲۷۹
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۰
گزارش خوداظهاری درباره خودروها صورت گرفت؛
نماینده مردم بندرعباس گفت: گزارش خوداظهاری درباره 329 دستگاه خودرو به گمرک شهید رجایی صورت گرفته است در حالی که 337 خودروها موجود در انبارهای این گمرک تاکنون خوداظهاری نکرده‌اند بنابراین در مجموع در این گمرک 666 خودرو بلاتکلیف وجود دارد.

وجود 666 خودرو بلاتکلیف در گمرک

به گزارش بورس نیوز، احمد مرادی با اشاره به وضعیت خودروهای بلاتکلیف موجود در گمرک‌های شهید باهنر، رجایی و بندر لنگه، گفت: گزارش خوداظهاری درباره 329 دستگاه خودرو به گمرک شهید رجایی صورت گرفته است در حالی که 337 خودروها موجود در انبارهای این گمرک تاکنون خوداظهاری نکرده‌اند بنابراین در مجموع در این گمرک 666 خودرو بلاتکلیف وجود دارد.

نماینده مردم بندرعباس در خانه ملت افزود: هچنین گزارش خوداظهاری درباره 958 دستگاه خودرو در گمرک شهید باهنر محقق شده اما 2102 خودرو نیز تاکنون به گمرک اظهار نشده‌اند، در بندر لنگه نیز 190 خودرو خوداظهاری شده و42 دستگاه خودرو در انبارهای این گمرک تاکنون خوداظهاری نکرده اند.

وی اظهار کرد: در مجوع 1477 خودرو در بندرهای شهید رجایی، باهنر و بندر لنگه به گمرک اظهار شده و 2481 خودرو تاکنون به گمرک اظهار نشده است که در مجموع 3958 خودرو در این گمرک‌ها بلاتکلیف مانده اند و باید هرچه سریع تر تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه 152 دستگاه خودرو از محل 12 فقره اظهارنامه به جهت عدم تائید مجوز ثبت سفارش در کمرگ شهید باهنر رسوب شده و پیگیری قضایی نیاز دارد، خاطرنشان کرد: 424 دستگاه خودرو در این گمرک به دستور مرجع قضایی توقیف و به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی فرستاده شده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: تمامی خودروها در مهلت قانونی، به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام شده اما به علت ممنوعیت ترخیص خودرو سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی، کالا را خارج نکرده است.

وی با بیان اینکه صاحبان خودروهای خوداظهاری در گمرک بندر شهید باهنر، برخی از نمایندگی های مختلف هستند و تعدادی کمی نیز براساس بخش نامه 19 افراد شخصی هستند، یادآور شد: در گمرک بندر لنگه اکثر صاحبان خودروها افراد مختلف و غیر نمایندگی هستند.

نماینده مردم بندر عباس در مجلس دهم گفت: اکثر خودروهای خوداظهار در گمرک شهید باهنر از ارز دولتی استفاده کرده‌اند، اما در گمرک بندر لنگه 99 درصد ورود کالا بدون انتقال ارز صورت گرفته است؛ همچنین درخصوص خودروهای اظهار نشده گمرک، هیچ‌گونه اطلاعاتی از منشا ارز در اختیار نیست.