خبرخوان
پربیننده ترین عناوین
پربحث ترین عناوین
کد خبر: ۱۸۸۴۶۳
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۴
بر اساس اعلام بانک مرکزی؛
سفته و برات واخواست شده در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۷ در تهران ۱۰ درصد کاهش داشته است.
به گزارش بورس نیوز، براساس آمار بانک مرکزی ۶ هزار و ۱۰۰ برگ سفته و برات در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۷ در شهر تهران واخواست شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۱۰.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

آمار‌های بانک مرکزی حکایت از آن دارد که در آذرماه ۱۳۹۷ حدود ۳۹ میلیارد ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل ۵.۷ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۴ درصد کاهش داشته است. همچنین در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۷ حدود ۳۴۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۰.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در آذرماه ۱۳۹۷ معادل ۸۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۵۳۸ میلیارد ریال در شهر تهران واخواست شد. در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۹۹.۴ و ۲۹۱.۷ رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب ۲۲.۷ درصد و ۲۲۸.۱ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۲۱.۴ درصد کاهش و از لحاظ مبلغ ۳۱۶.۱ درصد افزایش داشته است. شـاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در آذرماه ۱۳۹۷ به عدد ۲۹۳.۳ رسید. عدد شاخص مذکور در آذرماه ۱۳۹۶ معادل ۵۵.۴ بوده است.

در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۷ معادل ۶ هزار و ۱۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۲۱۱۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال در شـهر تهران واخواست شد. در این دوره متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۸۵.۱ و ۱۲۷.۵ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۱۰.۵ درصد کاهش و از لحاظ مبلغ ۴۰.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۷ به عدد ۱۴۰.۲ رسید. عدد شاخص مذکور در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۶ معادل ۹۸.۲ بوده است.