خبرخوان
کد خبر: ۱۲۰۲۴۲
تعداد بازدید: ۸۴۶۹
تاریخ انتشار: ۰۵ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۱:۵۸
سقوط عظیم ترین بهمن جهان با 30 متر ارتفاع و 500 متر طول در 5 فروردین 1351 صدها اتومبیل را در جاده هراز واقع در شمال ایران، مدفون کرد
تصاویر/سقوط عظیم ترین بهمن جهان در جاده هراز
تصاویر/سقوط عظیم ترین بهمن جهان در جاده هراز
تصاویر/سقوط عظیم ترین بهمن جهان در جاده هراز
تصاویر/سقوط عظیم ترین بهمن جهان در جاده هراز
تصاویر/سقوط عظیم ترین بهمن جهان در جاده هراز
تصاویر/سقوط عظیم ترین بهمن جهان در جاده هراز
تصاویر/سقوط عظیم ترین بهمن جهان در جاده هراز
تصاویر/سقوط عظیم ترین بهمن جهان در جاده هراز
تصاویر/سقوط عظیم ترین بهمن جهان در جاده هراز
تصاویر/سقوط عظیم ترین بهمن جهان در جاده هراز
تصاویر/سقوط عظیم ترین بهمن جهان در جاده هراز
تصاویر/سقوط عظیم ترین بهمن جهان در جاده هراز
تصاویر/سقوط عظیم ترین بهمن جهان در جاده هراز