خبرخوان
پربیننده ترین عناوین
کد خبر: ۳۳۳۷۹
تاریخ انتشار: ۲۹ تير ۱۳۸۹ - ۲۱:۱۶
محمد‌حسين فرهنگي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، با اشاره به تصويب يك فوريت طرح نمايندگان براي بيمه بيكاري، اظهار داشت: اين طرح با همكاري و هماهنگي وزارتخانه‌هاي كار، رفاه، مركز پژوهش‌هاي مجلس و نمايندگان در حال پيگيري است تا بتوان از تجارب كشورها در خصوص بيمه بيكاري استفاده كرد.
وي افزود: اين طرح در قالب سه فصل و 34 ماده ارائه خواهد شد كه فصل اول مربوط به كليات و زمان‌بندي بيمه بيكاري است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه با بيان اينكه فصل دوم از مواد 7 تا 24 مربوط به مقررات بيمه بيكاري است، گفت: برخي مواد اين فصل نسبت به لايحه دولت تغيير كرده و همچنين فصل سوم از ماده 25 تا 34 در ارتباط با حمايت از بيكاران متقاضي كار است.
نماينده مجلس هشتم خاطرنشان كرد: طرح بيمه بيكاري در واقع نوعي پوشش حمايتي از افرادي متقاضي كار است كه بنا به دلايلي دولت و نظام براساس قانون اساسي نتوانسته‌اند براي اين افراد شرايط ايجاد اشتغال را فراهم كنند.
وي با بيان اينكه بحث تحت پوشش قرار گرفتن بيمه بيكاري براي كارجويان از موارد جديد در طرح بيمه بيكاري مجلس است، تصريح كرد: افرادي كه سابقه اشتغال و پرداخت بيمه ندارند و در حقيقت جوياي كار هستند و بايد براي گذراندن زندگي تحت پوشش بيمه بيكاري قرار بگيرند.
فرهنگي افراد جوياي كار را داراي ويژگي‌هايي دانست و خاطرنشان كرد: داشتن حداقل سن 25 سالگي، مرد بودن كارجو، زنان سرپرست خانوار يا بدسرپرست كه داراي مهارت و حرفه‌ بوده و حداقل براي مدت يك سال پيگير اشتغال شدند، مشمول بيمه بيكاري مي‌شوند.
وي ادامه داد: اين افراد حداكثر به مدت 10 سال در اين طرح تحت پوشش بيمه بيكاري قرار مي‌گيرند.
به گفته فرهنگي حمايت‌هاي درماني و حقوقي از مزيت‌هاي طرح بيمه بيكاري است و در اين طرح بيكار به فردي اطلاق مي‌شود كه رابطه كاري وي بدون ميل و اراده خودش قطع شده است.
وي در مورد تفاوت بيمه بيكاري در طرح جديد با بيمه بيكاري فعلي گفت: توسعه پوشش حمايتي طبق جداول كمي و كيفي و افزايش مدت استفاده از مقرري با احتساب دوره‌هاي كار و اشتغال براي مجردها 6 ماه و 40 ماه براي متاهلان افزايش پيدا كرده است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه سهم بيمه كارفرما در طرح بيمه بيكاري جديد كاهش يافته است، تصريح كرد: سهم بيمه كارفرما از 3 درصد فعلي به دو درصد كاهش خواهد يافت و نيز دولت و بيمه شونده هر كدام يك درصد بيمه پرداخت خواهند كرد.
نماينده مجلس هشتم صندوق پيش‌بيني شده براي بيمه بيكاري در طرح جديد را مستقل عنوان كرد و افزود:‌در حال حاضر اين صندوق تحت نظر سازمان تامين اجتماعي و به صورت يك طرفه اداره مي‌شود كه پيش‌بيني شده اين صندوق به صورت هيئت امنايي و مستقل اداره شود.
نماينده مجلس هشتم ديگر تفاوت‌هاي طرح بيمه بيكاري را تحت پوشش بيمه قرار دادن كارفرمايان دانست و افزود: در قانون بيمه بيكاري فعلي كارفرما تحت پوشش بيمه نيست و اين در حالي است كه كارفرمايان فعلي از جايگاه مقتدر و قوي در اقتصاد برخوردار نيستند و بيشتر آنها داراي كارگاه‌هاي كوچك بوده و احتمال ورشكستگي براي اين افراد نيز وجود دارد.
نماينده مجلس هشتم در مورد لايحه بيمه بيكاري دولت، اظهار داشت: اين لايحه تا جايي كه اطلاع داريم فقط مربوط به مشكلات بيمه بيكاري است، در طرح جديد بحث بيمه كارجويان نيز مطرح است و در صورتي كه نظر دولت در اين طرح جلب شود سرعت در روند قانوني كردن طرح بيشتر خواهد شد.
وي با تاكيد بر همراهي كردن دولت در روند بررسي و تصويب طرح بيمه بيكاري بيان داشت: در صورت فراهم شدن فضاي همكاري اين موضوع گام مهمي براي ايجاد فضاي متعادل رواني و فكري در كشور خواهد بود.
به گفته فرهنگي با تصويب يك فوريت طرح، نمايندگان خارج از دستور به طور جدي موضوع را بررسي و بدون نوبت براي تصويب به صحن علني خواهند آورد.