کد خبر: ۳۹۱۰۷
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۸۹ - ۱۲:۳۳
در بررسی گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو مشخص شد :
صنایع خودرو و ساخت قطعات و واسطه گری های مالی در مجموع بیشترین وزن را در پرتفوی سرمایه گذاری این شرکت دارند به این ترتیب که سهم واسطه گری های مالی 63 در صد و سهم خودرو و قطعات نیز 33 درصد می باشد.


آخرین اطلاعیه شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو مربوط به پرتفوی سرمایه گذاری 5ماهه است . بنابراین گزارش صنایع خودرو و ساخت قطعات و واسطه گری های مالی در مجموع بیشترین وزن را در پرتفوی سرمایه گذاری این شرکت دارند به این ترتیب که سهم واسطه گری های مالی 63 در صد و سهم خودرو و قطعات نیز 33 درصد می باشد.

خاطر نشان می شود: نماد های بورسی بانک پارسیان ،نیرو محرکه موتور سیکلت ایران و مهرکام پارس سهم عمده ای در پرتفوی بورسی این شرکت دارند.بطور کلی حضور پر رنگ زیر مجموعه های ایران خودرو در این پرتفوی ملموس است.

به گزارش بورس نیوز مهمترین نماد هایی که اخیرا به این پرتفوی افزوده یا با افزایش میزان مواجه شدند نیز عبارتند از پارس خودرو ،بانک پارسیان ،نیرو محرکه ،ایران خودرو و سرمایه گذاری رنا

گفتنی است مستقیم و غیر مستقیم این شرکت 17 درصد از سهام بانک پارسیان را در اختیار دارد و با نگاهی به کل پرتفوی این شرکت اعم از بورسی و غیر بورسی افزایش ارزش نسبت به بهای تمام شده به خوبی قابل لمس است و با عرضه و کشف قیمت سهام بیمه پارسیان در این موضوع بهبود قابل توجهی نیز رخ خواهد دهد.

در پایان گفتنی است شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو در پایان 6 ماه از سال مالی 119 ريال از پیش بینی سود خود را محقق ساخته که رقمی معادل 44 درصد است و به اعتقاد کارشناسان انتظار افزایش سودآوری این شرکت نیزبعید به نظر نمی رسد.این سهم در 6 ماه گذشته نزدیک به 14 درصد بازدهی داشته که باید انتظار افزایش این رقم را نیز داشت.