خبرخوان
کد خبر: ۶۸۲۱۱
تعداد بازدید: ۶۵۰۶
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۵:۵۴
مجمع عمومی عادي سالیانه شرکت سیمان تهران براي سال مالی منتهی به 1390.12.29 در تاریخ 1391.03.17 در محل پژوهشگاه نیرو واقع در شهرك قدس ساعت 9 صبح با حضوربیش از 83 درصد از سهامدارن برگزار شد.

مجمع عمومی عادي سالیانه شرکت سیمان تهران براي سال مالی منتهی به 1390.12.29 در تاریخ 1391.03.17 در محل پژوهشگاه نیرو واقع در شهرك قدس ساعت 9 صبح با حضوربیش از 83 درصد از سهامدارن برگزار شد.


مجمع مزبور با ریاست آقاي صادقیان به نمایندگی از بنياد مستضعفان انقلاب اسلامی و نظارت آقاي پویان فر به نمایندگی ازشرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس و آقاي شمسی نژاد به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری بانک مسکن و دبیري آقاي توسلیان برگزار گردید. آقاي خطیب‌زاده به نمایندگی از سازمان حسابرسی و آقاي نعمتی نماینده سازمان بورس اوراق بهادار در جلسه حضور داشتند.

بنابراین گزارش مجمع به ازاي هر سهم مبلغ 363 ریال سود نقدي بین سهامداران تقسیم نمود که بر اساس حسابهاي تلفیقی شرکت حداکثر سود بین سهامداران تقسیم گردید.

در این مجمع جناب آقاي سیدان مدیر عامل شرکت سیمان تهران گزارش فعالیت هیأت مدیره براي سال مالی منتهی به اسفند 90 را قرائت و به اهم اقدامات انجام شده در سال 90 به شرح زیر اشاره نمود.

اهم فعالیتهاي شرکت سیمان تهران طی سال مالی 90

عملکرد سال مالی 1390 که خلاصه اي از آن در این گزارش باستحضار میرسد، گویاي این مطلب است که سیمان تهران علیرغم تمام محدودیتهاي موجود، توانسته به نتایج رضایت بخشی دسترسی پیدا نماید . اهم فعالیتها عبارتند از:

*تولید 3.404.998 تن کلینکر در سال 90 که معادل 5.03 درصد تولید کلینکر کشور می باشد .

*تولید 3.788.418 تن انواع سیمان در سال 90 که معادل 5.7 درصد تولید سیمان کشور می باشد .

*تحویل و فروش 3.803.005 تن سیمان در 15 نوع محصول مختلف که معادل 5.8 درصد تحویل سیمان کشور می باشد .

*افزایش سرانه تولید سیمان از 2105 تن / نفر در سال 89 به 2289 تن/ نفر در سال 90.

*افزایش سرانه تحویل و فروش از 2140 تن/ نفر در سال 89 به 2298 تن/ نفر در سال 90.

*اجراي مجموعاً 443 برنامه زیست محیطی تا پایان سال 1390 و حفظ و نگهداري فضاي سبز جمعاً به مساحت 21 هکتار.

*کاهش میزان غبار محیطی سالیانه مجتمع از 0.23 میلی گرم بر متر مکعب در سال 89 به 0.20 میلی گرم بر متر مکعب در سال 90.

ب- مدیریت

-انجام ممیزي خارجی و اخذ گواهینامه با اعتبار 3 ساله سیستم مدیریت کیفیت 2008-ISO 9001

- انجام ممیزي خارجی و اخذ گواهینامه با اعتبار 3 ساله سیستم مدیریت زیست محیطی 2004ISO 14001-

 -انجام ممیزي خارجی و اخذ گواهینامه با اعتبار 3 ساله سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه اي OHSAS 18001 – 2007

-اجراي سیستم اندازه گیري عملکرد با استفاده از کارت امتیازي متوازن (مدل BSC)

-انتخاب شرکت سیمان تهران به عنوان رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ایران.

-بررسی و مطالعه امکان سنجی پروژه تولید سیمانهاي آمیخته براي اولین بار در کشور .

- بررسی، مطالعه و تهیه گزارش توجیه فنی و اقتصادي احداث یک واحد تولید سیمان به ظرفیت یک میلیون تن در کشور عراق.

- ادامه پیاده سازي سیستم جدید اتوماسیون اداري تحت وب همکاران سیستم در واحد هفتم در راستاي هدف یکپارچه سازي سیستم ها و همچنین ارتقاء سخت افزار و نرم افزارهاي شرکت در جهت حفاظت از اطلاعات و سیستم ها.

- سرمایه گذاري 20 درصدي سیمان تهران و سیمان هگمتان در کنسرسیوم خرید نیروگاه 714 مگاواتی قم به منظور کاهش ریسک ناشی از تامین به موقع برق مصرفی خود و شرکتهاي تابعه و همچنین به منظور ایجاد تنوع در پرتفوي با هدف توزیع و کاهش ریسک سرمایه گذاريها.

- برنامه ریزي جهت افزایش سطح تکنولوژي ماشین آلات و تجهیزات شرکت با تاکید بر کاهش آلودگیهاي زیست محیطی و کاهش قیمت تمام شده.

- بررسی و مطالعه پروژه تکنولوژي سیمان در جهان/ کشور/ سیمان ایران/ سیمان تهران.

- توسعه سیستمهاي کنترل هوشمند الکترونیکی و کنترل فرآیند بوسیله سیستم هاي جدید.

- قرار گرفتن شرکت سیمان تهران جزو 50 شرکت برتر از نظر کیفیت افشاء و اطلاع رسانی در سازمان بورس اوراق بهادار.

- انتخاب شرکت سیمان تهران به عنوان یکصدو چهاردهمین شرکت برتر از نظر فروش و درآمد از طرف سازمان مدیریت صنعتی.

- راه اندازي سیستم پیام کوتاه (SMS) جهت ارائه خدمات به سهامداران محترم .

- استقرار سیستم اندازه گیري رضایت سهامداران .

ج-مالی

* اجراي برنامه هاي اصلاح سیستم مالی، حذف حسابهاي سنواتی، دریافت گزارش مقبول حسابرس و بازرس و الگو سازي و تعیین شاخص هاي اندازه گیري عملکرد و پیمانکاران در شرکت با هدف بهبود سیستم مالی.

* پیاده سازي مدل جامع بودجه سالانه در سطح هلدینگ سیمان تهران.

* شروع تدوین نظامنامه جامع مالی در سطح شرکت.

* کاهش زمان در تأمین قطعات یدکی و ارزیابی پیمانکاران شرکت.

* اجراي فاز اول افزایش سرمایه در سال 90 (از مبلغ 1.312.492 میلیون ریال به 1.500.000 میلیون ریال).

* کسب سهام شناور آزاد بالاي 20 درصد در بورس اوراق بهادار و اخذ معافیت مالیاتی طبق ماده 144 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالی جدید در راستاي تسهیل اجراي سیاستهاي کلی اصل 44 قانون اساسی.

* مبلغ فروش شرکت در سال 90 معادل 2.188.571 میلیون ریال، سود عملیاتی به مبلغ 916.751 میلیون ریال و سود خالص پس از کسر مالیات به مبلغ 741.561 میلیون ریال .

* افزایش در سرمایه گذاریهاي بلند مدت از مبلغ 1.888.247 میلیون ریال در سال 89 به مبلغ 2.348.302 میلیون ریال در سال 90 (معادل 460.055 میلیون ریال افزایش).

*اخذ تسهیلات مالی بلند مدت و کوتاه مدت به مبلغ 1.230.766 میلیون ریال در سال 90.

*افزایش سرانه فروش از 1.116 میلیون ریال در سال 89 به 1.322 میلیون ریال در سال 90.

د-منابع انسانی

-تهیه، تدوین، تصویب و اصلاح بازنگري طرح طبقه بندي مشاغل.

-بازنگري و تدوین آئین نامه و دستورالعمل هاي اداري پرسنلی در خصوص موضوعات مرخصی ،وام، ایاب ذهاب ، ماموریت، استخدام و ... .

-استقرار سیستم اتوماسیون اداري .

-خرید و نصب سیستم جامع منابع انسانی .

-اصلاح ساختار و نمودار سازمانی شرکت مطابق با نیاز هاي فعلی .

-متعادل سازي نیروي انسانی از 1748 نفر در پایان سال 89 به 1655 نفر در پایان سال 90

-افزایش میانگین تحصیلات کارکنان از 11.472 کلاس در سال 89 به 11.587 کلاس در سال 90.

-افزایش میانگین سابقه کارکنان از 10.64 سال در سال 89 به 11.165 سال در سال 90.

-افزایش میانگین سن کارکنان از 35.7 سال در سال 89 به 36.37 سال در سال 90 که نسبت به سال قبل علیرغم گذشت یکسال 0.67 سال افزایش یافته است.

-برگزاري 126 دوره آموزشی که 45 دوره آن تخصصی و 81 دوره آن عمومی می باشد، کل دوره آموزشی برگزار شده در سال 90 جمعا معادل 18962 نفر ساعت می باشد.

ه-تحقیق و توسعه تکنولوژي

*انجام پروژه هاي تحقیقاتی و کاربردي:

یکی از مهمترین اقدامات مرکز در سال گذشته تعریف و تدوین پروژه هاي تحقیقاتی در راستاي اهداف تعیین شده اي نظیر کاهش هزینه تمام شده، ارتقاء راندمان ماشین آلات و تولید محصولات جدید می باشد.

سه پروژه زیر مورد تعریف و تحقیق قرار گرفته که عبارتند از:

الف) ارزیابی خواص مکانیکی و بررسی فاکتور دوام انواع سیمان هاي مرکب و آمیخته، پوزولانی، آهکی و آمیخته آهکی جهت دستیابی به عملکرد مطلوب و ارائه راهکارهاي افزایش تنوع محصول در شرکت سیمان تهران، با همکاري مشترك با مرکز تحقیقات بتن دانشگاه صنعتی امیر کبیر.

ب) مطالعه عوامل مؤثر بر چگونگی استفاده از مواد اولیه سیمان با اکسید منیزیم بالا، با همکاري دانشگاه علم و صنعت.

پ) مطالعه و ارزیابی بهبود خواص پزولان هاي موجود و تأثیر آن بر خواص کیفی سیمان و بتن ، با همکاري شرکت تحقیق و توسعه صنعت سیمان و مرکز تحقیقات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

*تهیه گزارشات مینرالوژي (مواد خام کلینکر- سیمان)

*راهکارهاي کاهش مصرف انرژي از طریق بکارگیري سوختهاي جایگزین.

*راهکارهاي کاهش مصرف انرژي از طریق تولید سیمانهاي آمیخته.

*تهیه گزارشات در زمینه مطالعات میکروسکوپی کلینکر، خوراك کوره و تحلیل آنها.

*آنالیز دانه بندي لیزري و تحلیل آنها.

*برنامه ریزي جهت افزایش سطح تکنولوژي، ماشین آلات و تجهیزات شرکت با تاکید بر کاهش آلودگیهاي زیست محیطی و کاهش قیمت تمام شده.

*تشکیل کمیته هاي خطوط تولید و بررسی روند کار کمیته ها در زمینه بهبود مصرف انرژي.

*تعریف پروژه هاي انرژي در راستاي بهبود مصرف آن براي کمیته ها جهت دستیابی به دست آوردهاي جدید.

و-بازاریابی

-فروش 3.803.005 تن سیمان در سال 90 (افزایش فروش 61.377 تن سیمان در سال 90 نسبت به سال قبل).

-شروع تدوین بررسی و مطالعه بازار.

-شروع تدوین نظامنامه جامع فروش.

-شروع تدوین آیین نامه مهندسی فروش.

-استقرار سیستم اندازه گیري رضایت مشتریان

-شرکت فعال و مستمر در تشکل صنفی انجمن کارفرمایان صنعت سیمان، شرکت بازرگانی توسعه صادرات صنعت سیمان و سایر سازمانهاي زیربط.

-تلاش در جهت حفظ و گسترش برند شرکت سیمان تهران.

-تلاش در جهت حفظ و افزایش سهم بازار شرکت.

آخرین سرمایه

آخرین سرمایه شرکت مبلغ 1.500.000.000.000 ریال است که به 1.500.000.000 سهم با نام یک هزار ریالی تقسیم شده و در تاریخ 1390.04.27 به ثبت رسیده است .

ترکیب سهامداران

صورت اسامی سازمانها، شرکتها، مؤسسات، نهادها و اشخاص حقیقی با درصد سهام آنها نسبت به کل سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به 1390.12.29 وتاریخ تهیه گزارش به شرح جدول زیر می باشد:


مبلغ فروش خالص

جدول و نمودار مبلغ فروش خالص ازسال 1385 الی 1390 به شرح ذیل می باشد.سود پس از کسر مالیات

جدول و نمودار سودپس از کسر مالیات ازسال 1385 الی 1390 به شرح ذیل می باشد.مقدار تحویل و فروش سیمان

جدول و نمودار مقدار فروش سیمان 1385 الی 1390 به شرح ذیل می باشد.سرمایه گذاري بلند مدت در شرکتهاي تابعه و سایر شرکتها

اطلاعات مربوط به میزان مالکیت مستقیم و غیر مستقیم شرکت سیمان تهران (سهامی عام) در شرکتهاي سرمایه پذیر به شرح جدول زیر میباشد.


گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت در سال مالی 1390

الف: برنامه هاي مدیریت زیست محیطی سیمان تهران

- پیشگیري، کاهش و کنترل گرد و غبار

- بهینه سازي مصرف انرژي فسیلی و الکتریکی

- پیشگیري، کنترل و کاهش ریزش مواد و روغن هاي صنعتی و دیگر مواد نفتی در فرآیند تولید

- جایگزینی و بهبود وضعیت فیلتراسیون در بخشهاي مختلف

- کاهش گازهاي گلخانه اي

- تفکیک ضایعات غیر تولیدي

- بهینه سازي مصرف آب شرب و صنعتی

- کاهش و کنترل آلودگی صوتی

ب: برنامه هاي محیط زیست شرکت سیمان تهران از سال 78 لغایت 90 (واحدهاي 6-1 و 8، واحد هفتم و دفتر مرکزي)

- تعداد کل برنامه هاي تدوین شده 445 برنامه

- مبلغ هزینه صورت گرفته 316.968 میلیون ریال

مصوبات مجمع عمومی عادي سالیانه شرکت سیمان تهران

1- تصویب صورتهاي مالی شرکت سیمان تهران منتهی به 90.12.29

2- تقسیم سود نقدي به ازاي هر سهم به مبلغ 363 ریال بین سهامداران

3- انتخاب سازمان حسابرسی بعنوان بازرس و حسابرس قانونی براي سال مالی منتهی به 91.12.29

4- تعیین روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی شرکت

5- انتخاب شرکتهاي:

1- بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

2- شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس

3- شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن

4- شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا

5- شرکت سیمان هگمتان

به عنوان اعضاي هیئت مدیره شرکت سیمان تهران به مدت 2 سال


آدرس لینک شرکت سیمان تهران:

http://www.tehrancement.com/Homepage.aspx?site=DouranPortal&tabid=1&lang=fa-IR