خبرخوان
کد خبر: ۷۰۶۰۲
تاریخ انتشار: ۱۷ تير ۱۳۹۱ - ۰۸:۳۳

شرکت صنایع مس شهید باهنر با سرمایه 45 میلیارد تومان در گزارش سالانه هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی برای سال مالی منتهی به اسفند 90 برای هر سهم خود بطور خالص مبلغ 156 ریال سود اعلام کرده و در نظر دارد 70 ریال از آن را بین سهامدارنش تقسیم کند.

عملکرد "فباهنر" طبق این گزارش حاکی از افزایش 17 درصدی درآمد خالص و 40 درصدی سود عملیاتی در سال 90 نسبت به سال مالی 89 می باشد.

شرکت صنایع مس شهید باهنر که در محصولات نورد 90.5 درصد از بازار داخلی و در محصولات اکستروژن 18 درصد از بازرا داخلی را در اختیار دارد عایدی خالص هر سهم خود را در گزارش های سال مالی 90 پی در پی افزایش داده بطوریکه بر اساس عملکرد 3 ماهه مبلغ 108 ریال، 6 ماهه مبلغ 118 ریال و در دوره 9 ماهه مبلغ 129ریال سود نقدی به ازای هر سهم پیش بینی کرده بوده است.

این شرکت در پیش بینی های سال مالی 91، با افزایش 47 درصدی سود ناخالص بدلیل افزایش قیمت جهانی مس از 7200 دلار به 9500 دلارو افزایش 87 درصدی خالص درآمد ها و هزینه های عملیاتی بدلیل فروش خاک سرباره و سود حاصل از تفاوت نرخ ارز حساب های دریافتنی ارزی و همچنین 41 درصدی هزینه های مالی به علت افزایش نرخ کارمزد بانک ها، برای هر سهم خود بطور خالص مبلغ 133 ریال اعلام کرده که در مقایسه با سال مالی 90 از کاهش 15درصدی برخوردار بوده است.

گفننی است "فباهنر" در سال 91 در نظر دارد 93 ریال از سود 133ریالی خود را بین سهامدارانش نقسیم نماید.