خبرخوان
کد خبر: ۷۴۹۶۷
تاریخ انتشار: ۱۲ شهريور ۱۳۹۱ - ۱۲:۱۴
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار وظایف و اختیارات متولی صندوق های سرمایه گذاری تحت نظارت این سازمان را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، ایوب باقر تبار با بیان مطلب فوق افزود : بر اساس اساسنامۀ صندوق‌های سرمایه‌گذاری، یکی از وظایف اصلی متولی صندوق، اعمال نظارت‌های مستمر بر عملکرد مدیر ، مدیر ثبت، مدیر اجرا، ضامن جبران خسارت یا سود، ضامن نقدشوندگی و حسابرس صندوق به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات مرتبط با صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اعلام موارد تخلف و یا جرم ارکان مزبور نزد سازمان و مراجع صالح قضایی و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی است.
 
وی ادامه داد : از این رو؛ به منظور کمک به متولی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایفای هرچه بهتر وظایف و مسئولیت‌های مذکور، فهرست ضوابط و مقررات صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شد که این فهرست به تفکیک نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری (صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و در اندازه کوچک، در سهام و در اندازه بزرگ، در اوراق بهادار با درآمد ثابت و مختلط و نیکوکاری) بوده و در تارنمای رسمی سازمان به آدرس؛ WWW.SEO.ir/ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی/ ادارۀ بازرسی نهادهای مالی/ فایل‌ها و فرم‌ها، موجود و قابل بهره‌برداری است.
مهم ترین وظایف و اختیارات متولیان صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است :

1-     چک لیست‌های مربوط به هر کدام از صندوق‌های سرمایه‌گذاری ‌باید هر سه ماه یکبار، حداکثر تا 20 روز پس از تاریخ پایان دورۀ سه ماهه، توسط متولی صندوق تکمیل شود؛

2-     در صورت اطلاع متولی از هرگونه نقض قوانین و مقررات مربوطه، ‌باید بلافاصله دلایل عدم رعایت قوانین و مقررات را حسب مورد از مدیر، مدیرثبت، مدیر اجرا، ضامن نقدشوندگی، ضامن جبران خسارت یا سود و حسابرس صندوق درخواست و رونوشت آن را همزمان به مدیریت نظارت بر نهادهای مالی ارسال کند.

3-     حسب مورد، مدیر، مدیرثبت، مدیر اجرا، ضامن نقدشوندگی، ضامن جبران خسارت یا سود و حسابرس صندوق موظف است؛ حداکثر 10 روز پس از دریافت نامۀ درخواست توضیح متولی، توضیحات خود را کتباً به متولی اعلام و رونوشت آن را به سازمان ارسال نماید. هر کدام از ارکان مزبور در هر حال موظف‌اند، بلافاصله اصلاحات لازم را به منظور رعایت قوانین و مقررات انجام و نتیجه را همزمان به متولی و مدیریت نظارت بر نهادهای مالی اعلام نماید.

4-      متولی صندوق ‌باید حداکثر تا سه روز، توضیحات دریافتی و اقدامات انجام شده در جهت رعایت قوانین و مقررات را مورد بررسی قرار داده و موضوع را جهت انجام پیگیری‌های بعدی توسط سازمان، به مدیریت نظارت بر نهادهای مالی اعلام کند.

5-     تکمیل چک لیست‌های مذکور در این بخشنامه، به منزلۀ ایفای تمامی مسئولیت‌ها و وظایف متولی صندوق نبوده و چنانچه وی در حین بررسی به موارد تخلف و/یا جرمی بجز موارد مندرج در چک لیست‌های نظارتی برخورد نماید، مکلف به اعلام و پیگیری موضوع تا حصول نتیجۀ نهایی است.

6-     متولیان صندوق باید تمامی مدارک و مستندات مرتبط با رسیدگیهای خود را نزد خود نگهداری کرده تا به هنگام درخواست سازمان یا بازدید حضوری بازرسان سازمان، قابل ارایه باشند.

7-      در صورتی‌که متولی صندوق در انجام وظایف و مسئولیت‌های خود موضوع این بخشنامه و سایر مقررات، تقصیر، قصور یا تخلف داشته و از این بابت خسارتی متوجه هر یک از سرمایه‌گذاران یا ارکان صندوق گردد، شخص یا اشخاص مقصر یا متخلف مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.

8-     از تاریخ این بخشنامه، بخشنامۀ شماره 12010015 مورخ 15/02/1390 این مدیریت، موضوع "چک لیست رعایت ضوابط و مقررات صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار توسط متولی" کان لم یکن تلقی می‌ شود.