خبرخوان
کد خبر: ۸۴۳۲۵
تاریخ انتشار: ۰۲ دی ۱۳۹۱ - ۰۸:۳۹
شرکت سیمان فارس و خوزستان با سرمایه ای به مبلغ 450 میلیارد تومان برای هر سهم در سال مالی منتهی به اردیبهشت 92 براساس عملکرد واقعی 6 ماهه مبلغ 331 ریال سود خالص پیش بینی کرده که در 6 ماهه نخست سال مالی مبلغ 3 ریال زیان برای هر سهم محقق شده است.

این شرکت که در عملکرد 6 ماهه 2 درصد از سود حاصل از سرمایه گذاری ها و 52 درصد از هزینه های مالی را پوشش داده در نظر دارد مبلغ 20 تومان از عایدی خالص هر سهم رابین سهامدارانش تقسیم کرده و پیش بینی سود تلفیقی هر سهم سال مالی 92 را مبلغ 284 ریال اعلام نموده است.

"سفارس" در صورت های 6 ماهه اعلام کرده 94 درصد از سود خالص هر سهم مربوط به درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه پذیر بوده که پایان سال مالی آنها درشهریور و اسفند 91 می باشد و در صورت شناسایی سهم سود حاصل از سرمایه گذاری ها بر اساس عملکرد میاندوره ای 6 ماهه منتهی به شهریور 91 شرکتهای فرعی و وابسته، EPS میاندوره ای 6 ماهه از 3 ریال زیان به 142 ریال سود ( با پوشش 43 درصدی) افزایش خواهد یافت.

گفتنی است بنابر اعلام شرکت سیمان فارس و خوزستان طرح توسعه فاز 2 سیمان آبیک که تاکنون 91 درصد پیشرفت داشته تا پایان سال 91 به اتمام خواهد رسید.