خبرخوان
کد خبر: ۸۴۴۸۴
تعداد بازدید: ۱۰۲۲۴
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۱ - ۰۸:۱۸
با نگاهی به صورت های مالی و سبد سرمایه گذاری ها ارزیابی شد:
توجه به نکاتی همچون زیان انباشته برخی از شرکت های زیر مجموعه ، کاهش ارزش اغلب سرمایه گذاری ها و توان نقدینگی ضعیف "وپترو" از جمله ویژگی های منفی سهم محسوب می شود که نیاز به اصلاح پرتفوی سرمایه گذاری های این شرکت را بیش از پیش مورد تاکید قرار می دهد.
معرفی شرکت

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی با هدف مشارکت مردمی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنایع پتروشیمی در اسفند ماه سال 1370 تاسیس شد. این شرکت در حوزه های مختلفی سرمایه گذاری نموده که صنایع شیمیایی و پتروشیمی بیشترین سهم را در سبد سرمایه گذاری های شرکت دارا می باشند. سرمایه شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی بالغ بر 1820 میلیارد ریال بوده که گروه شرکت های تامین اجتماعی 73 درصد از سهام مذکور را در اختیار دارد.

بررسی صورت های مالی

این شرکت در حالی سود هر سهم سال مالی 91 را مبلغ 31 ریال برآورد کرده که با توجه به عملکرد شش ماهه نخست سال جاری مبلغ 54 ریال زیان محقق کرده است.

براساس گزارش بورس نیوز، در دوره شش ماهه نخست امسال به ترتیب سود حاصل از سرمایه گذاری ها 354 درصد افزایش، سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها 99 درصد کاهش و مجموع درآمدها نیز حدود 92 درصد کاهش یافته است.

ترکیب سرمایه گذاری ها


پرتفوی بورسی


نکات مهم:

* 29 درصد از ارزش پرتفوی بورسی و 10 درصد از از ارزش کل پرتفوی "وپترو" متعلق به سرمایه گذاری ساختمان است که مهمترین سهم تاثیر گذار در پرتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی می باشد.

* مجموع بهای تمام شده پرتفوی بورسی این شرکت مبلغ 825 میلیارد ریال میباشد که سرمایه گذاری ساختمان ایران بیشترین سهم را از بهای تمام شده به خود اختصاص داده،و در تاریخ ارائه گزارش مبلغ 4 میلیون و 976 هزار تومان نیز کاهش ارزش را در سرمایه گذاری های شرکت به همراه داشته است.

* مجموع ارزش روز پرتفوی بورسی "وپترو" در تاریخ 91.10.13 مبلغ 422 میلیون ریال کمتر از بهای تمام شده آن می باشد.

* شرکت کربن ایران و صنایع لاستیکی سهند نیز دو سهم دیگر در پرتفوی بورسی شرکت می باشند که به دلیل احتمال افزایش سودآوری آن ها ، اثرات افزایش قیمتی و همچنین تعدیل مثبت سودآوری آن دو بر پرتفوی "وپترو" حائز اهمیت می باشد.

* با توجه به جدول فوق سهام شرکت گاز لوله به عنوان شرکتی زیان ده، با بیشترین کاهش ارزش ، بالاترین اثر منفی را بر پرتفوی بورسی شرکت داشته است.

* بیشترین افزایش ارزش سهم را سهام شرکتهای پتروشیمی خارک، پتروشیمی فن آوران و شرکت تکین کو بر پرتفوی بورسی شرکت داشته اند.

پرتفوی غیر بورسی

* شرکت سرمایه گذاری هامون کیش با در اختیار داشتن 30 درصد ارزش کل پرتفوی و 46 درصد از ارزش پرتفوی خارج از بورس مهمترین شرکت در پرتفوی خارج از بورس "وپترو" محسوب می گردد.

* بهای تمام شده شرکت سرایه گذاری هامون کیش برای شرکت صنایع پتروشیمی 699 میلیارد ریال میباشد و این در حالی است که مجموع حقوق صاحبان سهام این شرکت در پایان سال 90 مبلغ 137 میلیارد بوده است بنابراین مبلغ 562 میلیارد ریال کاهش ارزش از بابت شرکت سرمایه گذاری هامون کیش در سرمایه گذاری های "وپترو" ایجاد گردیده است.

* شرکت پتروشیمی الیانس یکی دیگر از سهم های موجود در پرتفوی غیر بورسی می باشد که این شرکت مجری طرح پلی اتیلن سنگین در کشور فیلیپین میباشد.

* از سوی دیگر شرکت پتروشیمی کارون نیز که احتمال بهره برداری از آن در سال آینده دور از ذهن نمی باشد، از دیگر سهام پرتفوی خارج از بورس شرکت است.

* شرکت شیمی بافت نیز یکی دیگر از سهم های تشکیل دهنده پرتفوی غیر بورسی شرکت می باشد که با توجه به حجم و سودآوری آن، نمی تواند اثر چندانی بر پرتفوی مذکور داشته باشد.

ارزش روز هر سهم


با توجه به جدول فوق ارزش هر سهم پرتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی در تاریخ 91.10.13 مبلغ دوهزار و 100 ریال برآورد می گردد.

نتیجه گیری

با توجه به گزارش ارائه شده، توجه به نکاتی همچون زیان انباشته برخی از شرکت های زیر مجموعه ، کاهش ارزش اغلب سرمایه گذاری ها و توان نقدینگی ضعیف "وپترو" از جمله ویژگی های منفی سهم محسوب می شود که نیاز به اصلاح پرتفوی سرمایه گذاری های این شرکت را بیش از پیش مورد تاکید قرار می دهد، همچنین پایین بودن نسبت قیمت به ارزش روز هر سهم حاکی از ارزان قیمت بودن سهم مذکور و به عبارت بهتر نگاهی سفته بازانه به این سهم می باشد.