خبرخوان
کد خبر: ۸۴۷۳۱
تاریخ انتشار: ۰۶ دی ۱۳۹۱ - ۱۲:۰۰
شرکت لیزینگ صنعت و معدن با سرمایه 60 میلیارد تومان برای هر سهم در سال مالی منتهی به آذر 91 براساس عملکرد واقعی 6 ماهه مبلغ 344 ریال عایدی خالص پیش بینی کرده که در دوره مورد بررسی 64 درصد از آن را پوشش داده است.

این شرکت که پایان سال مالی خود را از اسفند به آذر تغییر داده است سال مالی 91 را 9 ماهه به پایان خواهد رساند بنابراین مقایسه عملکرد این سال مالی با سال های قبل و بعد مناسب به نظر نمی رسد.

"ولصنم" که در پیش بینی سال مالی 92 با سرمایه 60 میلیارد تومانی مبلغ 326 ریال و با سرمایه 100 میلیارد تومانی مبلغ 196 ریال عایدی خالص برای هر سهم در نظر گرفته اعلام کرده که بدلیل عدم ثبت افزایش سرمایه تا تاریخ مجمع عمومی سال مالی 91 به دارندگان حق تقدم سهام سود نقدی پرداخت نخواهد کرد.

گفتنی است شرکت لیزینگ صنعت و معدن برای سال های 91 و 92 سود نقدی 10 تومانی به ازای هر سهم را در دستور کار خود دارد.