برای تماس با بورس نیوز می توانید از روشهای زیر استفاده کنید :

الف) تحریریه : 22382546 - 22382556 

ب) مدیریت بازرگانی : 22376765 


در صورتیکه تمایل به تماس با سایر بخش ها دارید تلفن 22382538 را شماره گیری نمایید .نام:
* ایمیل:
* پیغام: