آرشيو مطالب:
قسمت: از تاريخ: تا تاريخ: تعداد:
صفحه ۱ از ۲۰
لیزینگ صنعت و معدن به مجمع نشست
افزایش سرمایه 200 درصدی سرمایه گذاری پردیس
بازدهی145درصد سرمایه گذاری بهمن برای سهامداران
پرداخت سودسهامداران حقیقی زودترازموعدمقررقانونی
تقسیم 550 ریال سود نقدی به ازای هر سهم
ورود شرکت اسپندار به فرابورس در آینده ای نزدیک
افزایش سرمایه 300 درصدی "شپاکسا"
افزایش سرمایه 122 درصدی "شگل"
افزایش سرمایه 146 درصدی "ومعادن" از سه محل
نقاط قوت و فرصت های "ثاخت" معرفی شد
افزایش سرمایه"ستران"جهت طرح یک میلیون تنی
چشم انداز روشن پیش روی سهامداران
تلاش برای افزایش سهم بازار
افزایش 288 درصدی EPS تلفيقي "شکف"
تحقق بالاترین ارزش برای سهامداران "وبشهر"
تایدواتر 560 میلیارد ریال سود تقسیم کرد
رشد 85 درصدی سود در سال 1391
تنوع محصولات، نوید بخش افزایش سود در سال جدید
آینده ای روشن در روند سودآوری
چشم انداز روشن در پرتو رشد صادرات