به ازای هر سهم صورت گرفت؛
سود ۵۷ ریالی «ثمسکن»
به گزارش بورس نیوز، گروه سرمايه گذاري مسکن(سرمايه گذاري مسکن) در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) به ازای هرسهم ۵۷ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۹٪ افت داشته که عمدتا بخاطر کاهش ۲۴٪ جمع درآمدهای عملیاتی است.

این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ را ۱۰۰٪ پوشش داده است.