افزایش سرمایه «ثشاهد»

به گزارش بورس نیوز، بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 1397/12/15 با توجه به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 2,706,632 میلیون ریال به‌مبلغ 4,006,632 میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 623,342 میلیون ریال، از محل سود انباشته مبلغ 676,658 میلیون ریال)، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1397/12/22 لغایت تاریخ 1398/02/21 تعیین شده است.