آبسیم بررسی کرد:
«همراه اول» کوتاه نمی‎آید / این اپراتور پشت خط سودآوری

به گزارش واحد سنجش و راه حلهای رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز، شرکت «ارتباطات سيار ايران» موسوم به «همراه اول» در سال 97 موفق به تحقق 34228 میلیارد ريال سود خالص گردید که در مقایسه با سال 96 رشد 9 درصدی را نشان میدهد.

«همراه اول» کوتاه نمی‎آید / این اپراتور پشت خط سودآوری

اساسا «همراه اول» همیشه یک روند صعودی آرام اما پیوسته در امر سودآوری را طی میکند و بررسی سالهای گذشته به خوبی مؤید این موضوع است. به عبارت بهتر، این شرکت مسیر سودسازی را به خوبی بلد است و با ریسک پایین و بدون نوسانات شدید به راه خود ادامه میدهد.

«همراه اول» کوتاه نمی‎آید / این اپراتور پشت خط سودآوری

«همراه» در سال 97 با جهش 21 درصدی، 140 هزار میلیارد ريال درآمد عملیاتی شناسایی کرد و برای سال 98 رقم 166 هزار میلیارد ريال برآورد شده است. با توجه به روند سالهای اخیر این شرکت در تحقق این میزان درآمد کار دشواری پیش‎رو نخواهد داشت.

در بخشهای کارکرد مشترکین خطوط دائمی و اعتباری و اتصال متقابل، درآمدها رشد داشته اما در زمینههای فروش خطوط جدید، خدمات ارزش افزوده و درآمد دفاتر خدماتی افت داشته است. افت این سه بخش درآمدی نشان میدهد که بازار مصرف خطوط جدید تا حدودی رو به کاهش گذاشته و کاهش درآمد دفاتر خدماتی نیز خود مؤید این موضوع است. از سوی دیگر، مشترکین دیگر مانند گذشته تمایلی به استفاده از خدمات ارزش افزوده ندارند.

با همه این اوصاف، تمام محلهای درآمدی در سال 98 همراه با رشد پیشبینی شده است.

«همراه اول» کوتاه نمی‎آید / این اپراتور پشت خط سودآوری

مجموع عملکرد «همراه» در سالهای فعالیت خود به سود انباشته 38365 میلیارد ريالی ختم شده که حدود 4 برابر سرمایه کنونی است. از همین رو، این شرکت دست به کار شد و افزایش سرمایه 2400 میلیارد ريالی از محل سود انباشته را به جریان انداخت و هم اکنون در انتظار گزارش حسابرسان است.

میزان سرمایه «همراه اول» نسبت به سایر رقبا بسیار کمتر است؛ در حالی که سهم بیشتری از بازار را در اختیار دارد.

«همراه اول» کوتاه نمی‎آید / این اپراتور پشت خط سودآوری

با توجه به افزایش میزان بدهی و تعهدات «همراه اول»، نسبت سرمایه در حدود 4 درصد قرار میگیرد که رقم بسیار اندکی محسوب میشود. در حالی که این نسبت در «ایرانسل» در حدود 34 درصد بوده است. پایین بودن نسبت سرمایه علاوه بر افزایش ریسکهای شرکت، تأمین مالی از طریق منابع بانکی و یا انتشار اوراق بدهی را محدود میسازد و همچنین موجب افزایش هزینههای تأمین مالی خواهد شد.

«همراه» قصد دارد با انجام افزایش سرمایه، ضمن بهبود نسبت سرمایه، نسبت به راه اندازی نسل نوین ارتباط سیار به نام «موبایل باند پهن» اقدام کند. بخشی از سرمایه لازم برای راهاندازی طرح مذکور از محل افزایش سرمایه و بخش اعظم آن از درگاه بانکها تأمین خواهد شد.

مجموع این اقدامات برآورد سود خالص 36462 میلیارد ريالی برای سال 98 را به همراه دارد.

به طور کلی وضعیت «همراه اول» مثبت ارزیابی میشود و همانند روال گذشته، روند آرام صعودی سودآوری در سال 98 نیز ادامه خواهد یافت.