گزارش ساعت پنج و نیم عصر؛
بهانه های بنی اسرائیلی روی دیوار ملاصدرا/نیشخند بانک ها به قوانین ملاصدرا و میرداماد


به گزارش بورس نیوز، دو بانک بازار سرمایه ای سهامداران خود را به مجمع فراخواندند، در حالی که بانک مرکزی مجوز برگزاری مجمع به آنها نداده ! با این حساب به نظر می رسد هدف از این آگهی بازی دادن سهامداران بوده تا بتوانند کاسه و کوزه عدم برگزاری مجمع را بر سر اهالی میرداماد بشکنند.

بهانه های بنی اسرائیلی روی دیوار ملاصدرا
در شرایطی که توسعه بازار سرمایه و تسهیل معاملات شعار مداوم این روزهای مدیران ملاصدرا بوده، اما سنگ اندازی بر سر این راه تمامی ندارد و کارگزاران بابت عدم صدور مجوز سبدگردانی و مشاور سرمایه گذاری و اصرار این روزهای آقایان در مورد تایید اصالت کارگزاران و... به فغان آمده اند. گویا آقایان فراموش کرده اند تهیه مدرک تحصیلی چه کار آسانی است که مثلا داشتن دیپلم را ملاک اصالت این صنف کرده اند! این بهانه ها جز با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن مفهوم دیگری ندارد.

بوی پتروشیمی از فراز «باستی هیلز»
خبردار شدیم ردپای جناب آقای «ح.م» که سابقه عضویت در هیات مدیره انجمن کارفرمایان پتروشیمی و چند شرکت پتروشیمی و یک بانک و... را دارد و در خصوصی سازی های بزرگ کشور، سهم قابل توجهی از اموال دولتی را بنام خصوصی سازی بکام آقازاده های خود سرازیر کرده، در شهرک لاکچری باستی هیلز هم مشاهده می شود. جایی که با دیوارهای ۷ متری از دنیای پر از دغدغه فقر و تحریم و اقتصاد مقاومتی و... جدا شده، تا مبادا خاطر آقازاده ها مکدر شود.

صندوق های منتفع
یکی از صندوق های سرمایه گذاری بورسی، از عرضه های اولیه امسال خصوصا عرضه اولیه ای بعدی بازار حسابی منتفع خواهد شد.

افزایش قیمتی که مزه داد
یکی از صنایع بورسی که اخیرا مجوز افزایش سرمایه گرفته، این افزایش نرخ را کافی ندانسته و دنبال افزایش نرخ دیگری است. در صورت موافقت دوباره، این صنعت امسال افزایش نرخ بیش از ۶۰ درصدی خواهد داشت.