پربازدید ها
برچسب: افشای اطلاعات
شرکت های حاضر در این بازار درباره افشای اطلاعات مالی... پایه هم زمان با الزام نداشتن شرکت ها به افشای... برخی از اطلاعات مالی بوده است درباره افزایش سرمایه ثبت... به افشای اطلاعاتی مشابه با شرکت های حاضر در بازار...
کد خبر: ۱۹۴۷۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۸


ناظر بازار اعلام کرد:
صاحبان سهام و افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه ب...
کد خبر: ۱۹۴۷۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۸


ناظر بازار اعلام کرد:
نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی مبین به علت افشای اطلاعات با...
۱ با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب...
کد خبر: ۱۹۴۷۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۸


ناظر بازار اعلام کرد:
نماد معاملاتی شرکت پارس الکتریک به علت افشای اطلاعات با...
۱ با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب...
کد خبر: ۱۹۴۷۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۸


ناظر بازار اعلام کرد:
نماد معاملاتی شرکت نیروگاه زاگرس کوثر به علت افشای اطلاعات...
افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه الف برای شرکت نیروگاه...
کد خبر: ۱۹۴۷۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۸


ناظر بازار اعلام کرد:
دتماد با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب...
کد خبر: ۱۹۴۷۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۷


ناظر بازار اعلام کرد:
تامین با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت بازگرشایی می...
و گاز و پتروشیمی تامین تاپیکو با توجه به افشای... اطلاعات با اهمیت گروه ب با محدودیت نوسان قیمت با...
کد خبر: ۱۹۴۵۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۰


ناظر بازار اعلام کرد:
افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه ب برای شرکت کارخانه...
کد خبر: ۱۹۴۵۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۰


نیش‌خندی که مدیران به اعتبار بازارسرمایه می‌زنند:
هنوز شخصی فرصت بررسی معاملات معنادار و نحوه افشای اطلاعات...
کد خبر: ۱۹۴۵۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۲


ناظر بازار اعلام کرد:
افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف متوقف شد ...
ساختمان ثاخت1 با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه...
کد خبر: ۱۹۴۵۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۹


مدیرعامل سرمایه‌گذاری صباتامین تاکید کرد:
ملزم به رعایت قوانین افشای اطلاعات هستند مدیرعامل سرمایه گذاری...
کد خبر: ۱۹۴۵۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۶


ناظر بازار اعلام کرد:
نماد معاملاتی شرکت قند ثابت خراسان به علت افشای اطلاعات...
قثابت1 با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب...
کد خبر: ۱۹۴۴۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۶


ناظر بازار اعلام کرد:
نماد معاملاتی شرکت کارتن ایران به علت افشای اطلاعات با...
۱ با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب...
کد خبر: ۱۹۴۴۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۶


ناظر بازار اعلام کرد:
نماد معاملاتی شرکت قند هکمتان به علت افشای اطلاعات بااهمیت...
با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب متوقف...
کد خبر: ۱۹۴۴۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۶


بورس نیوز گزارش می‌دهد:
ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده...
کد خبر: ۱۹۴۴۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۴


ناظر بازار اعلام کرد:
نماد معاملاتی شرکت کشت وصنعت پیاذر به علت افشای اطلاعات...
غاذر ۱ با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه...
کد خبر: ۱۹۴۴۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۴


نماد معاملاتی شرکت عمران و توسعه فارس به علت افشای... اطلاعات با اهمیت گروه الف متوقف شد ...
ثفارس ۱ با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه...
کد خبر: ۱۹۴۳۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۳


ناظر بازار اعلام کرد:
نماد معاملاتی شرکت شرکت عطرین نخ قم به دلیل افشای... اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه ب متوقف شد ...
افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه ب برای شرکت عطرین...
کد خبر: ۱۹۴۲۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۲


ناظر بازار اعلام کرد:
علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب متوقف شد ...
گذاری امید وامید ۱ با توجه به افشای اطلاعات با...
کد خبر: ۱۹۴۲۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۲


ناظر بازار اعلام کرد:
نماد معاملاتی شرکت بین المللی توسعه ساختمان به علت افشای... اطلاعات با اهمیت گروه ب متوقف شد ...
ساختمان ثاخت ۱ با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت...
کد خبر: ۱۹۴۲۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۲