پربازدید ها
برچسب: انتصاب
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین تایید کرد:
کد خبر: ۱۹۴۷۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۷


از سوی وزیر نفت صورت گرفت؛
کد خبر: ۱۹۴۷۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۶


مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین تاکید کرد:
انتصاب های جوانگرایانه رضوانی فر در دوره مدیریتی اخیر شستاست... درآمد مواجه شود و تاییدی شود بر انتصاب های جوان...
کد خبر: ۱۹۴۶۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۳


پیش گشایش؛
ماه از انتصاب وی از دیگر اخبار مهم و قابل...
کد خبر: ۱۹۴۶۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۳


ساعت پنج‌و‌نیم عصر؛
کد خبر: ۱۹۴۶۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۲


از سوی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صدر تامین منصوب شد؛
کد خبر: ۱۹۴۵۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۶


مدیرعامل شستا تاکید کرد:
در سیاست های مدیریتی آن مجموعه در خصوص انتصاب افراد... مدیره مهم است اینکه یک انتصاب را در یک ترکیب... شستا با اشاره به روند جدید انتصابات و شرایط آن... نامه و ضوابط خاص انتصاب ها را انجام می دهیم...
کد خبر: ۱۹۴۵۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۶


مدیرعامل شستا:
آیین نامه و ضوابط خاص انتصاب ها را انجام می...
انتصاب افراد که در هفته های اخیر سروصدای زیادی ایجاد... انتصاب را در یک ترکیب پنج نفره بخواهیم قضاوت کنیم... با روند جدید انتصابات و شرایط آن خاطرنشان کرد ما... خاص انتصاب ها را انجام می دهیم و به همین...
کد خبر: ۱۹۴۴۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۵


یک تغییر مدیریتی در فولاد خوزستان؛
کد خبر: ۱۹۴۴۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۴


ساعت پنج و نیم عصر؛
ساعت پنج و نیم امروز نیم نگاهی دارد به انتصاب...
کد خبر: ۱۹۴۲۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸


از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام شد؛
کد خبر: ۱۹۴۲۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸


ساعت پنج و نیم عصر؛
از مدیران بلندپایه بورسی که هنوز جوهر انتصاب آن یکساله...
کد خبر: ۱۹۴۱۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۷


در حاشیه «اقتصاد نوین»؛
این انتصاب ها به حاشیه کشانده شده و قطعیت آن...
کد خبر: ۱۹۴۱۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۷


از سوی معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور صورت گرفت؛
کد خبر: ۱۹۴۱۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۶


از سوی معاون وزیر نفت صورت گرفت؛
کد خبر: ۱۹۴۰۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۲


دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خبر داد؛
کد خبر: ۱۹۳۸۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱


انتصاب مدیران جدید در سایپا؛
کد خبر: ۱۹۳۶۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۴


ساعت پنج‌و‌نیم عصر؛
خانم دبیر آموزش پروش بوده و در زمان انتصاب در...
کد خبر: ۱۹۳۶۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۲


از سوی معاون صدای رسانه ملی انجام شد؛
کد خبر: ۱۹۳۵۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۰


گزارش ساعت پنج و نیم عصر؛
یک شامگویا انتصاب دبیر کل برای یکی از سندیکاها به...
کد خبر: ۱۹۳۵۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۹