برچسب: روبل
براساس اعلام بانک مرکزی انجام شد؛
ریال لیر ترکیه ۷ هزار و ۷۱۸ ریال روبل روسیه... ۹۴۱ ریال افغانی افغانستان ۵۵۹ ریال روبل جدید بلاروس ۱۹...
کد خبر: ۱۸۹۳۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۱


بانک مرکزی اعلام کرد:
و ۹۴۱ ریال روبل روسیه ۶۳۹ ریال ریال قطر ۱۱... ریال روبل جدید بلاروس ۱۹ هزار و ۵۵۷ ریال منات...
کد خبر: ۱۸۸۶۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۱


از سوی بانک مرکزی اعلام شد؛
۷ هزار و ۹۶۵ ریال روبل روسیه ۶۳۳ ریال ریال... ریال روبل جدید بلاروس ۱۹ هزار و ۴۴۸ ریال منات...
کد خبر: ۱۸۸۴۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷


بانک مرکزی اعلام کرد؛
۷ هزار و ۹۶۵ ریال روبل روسیه ۶۳۳ ریال ریال... ریال روبل جدید بلاروس ۱۹ هزار و ۴۴۸ ریال منات...
کد خبر: ۱۸۸۴۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷


بانک مرکزی اعلام کرد:
هزار و ۴ ریال روبل روسیه ۶۳۹ ریال ریال قطر... روبل جدید بلاروس ۱۹ هزار و ۴۷۰ ریال منات آذربایجان...
کد خبر: ۱۸۸۳۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴


معاون وزارت جهاد کشاورزی خبر داد؛
در روسیه ثبت سفارش را با روبل انجام می دهند...
کد خبر: ۱۸۸۳۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴


بانک مرکزی منتشر کرد؛
هزار و ۹۵۳ ریال روبل روسیه ۶۳۹ ریال ریال قطر... روبل جدید بلاروس ۱۹ هزار و ۴۵۴ ریال منات آذربایجان...
کد خبر: ۱۸۸۲۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳


بانک مرکزی اعلام کرد؛
و ۳ ریال روبل روسیه ۶۳۸ ریال ریال قطر ۱۱... ۳ هزار و ۹ ریال افغانی افغانستان ۵۶۳ ریال روبل...
کد خبر: ۱۸۸۱۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۱


سفیر روسیه در ایران مطرح کرد؛
به روی استفاده از به روبل روسیه و ریال ایران...
کد خبر: ۱۸۸۰۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۷


بانک مرکزی اعلام کرد؛
۴۰ ریال روبل روسیه ۶۴۲ ریال ریال قطر ۱۱ هزار... هزار و ۲ ریال افغانی افغانستان ۵۶۲ ریال روبل جدید...
کد خبر: ۱۸۷۹۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۵


بانک مرکزی اعلام کرد؛
۶۳ ریال روبل روسیه ۶۴۲ ریال ریال قطر ۱۱ هزار... هزار و ۱۳ ریال افغانی افغانستان ۵۵۹ ریال روبل جدید...
کد خبر: ۱۸۷۷۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۳


بانک مرکزی خبر داد:
و ۸۸۰ ریال روبل روسیه ۶۳۵ ریال ریال قطر ۱۱... ۲ هزار و ۹۸۱ ریال افغانی افغانستان ۵۶۱ ریال روبل...
کد خبر: ۱۸۷۶۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۰


بانک مرکزی اعلام کرد:
لیر ترکیه ۷ هزار و ۹۷۵ ریال روبل روسیه ۶۳۶... افغانستان ۵۵۷ ریال روبل جدید بلاروس ۱۹ هزار و ۵۳۶...
کد خبر: ۱۸۷۳۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۷


بانک مرکزی اعلام کرد؛
۸۵۷ ریال روبل روسیه ۶۳۲ ریال ریال قطر ۱۱ هزار... هزار و ۹۶۵ ریال افغانی افغانستان ۵۵۸ ریال روبل جدید...
کد خبر: ۱۸۷۱۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳


بانک مرکزی اعلام کرد؛
۸۹۲ ریال روبل روسیه ۶۳۳ ریال ریال قطر ۱۱ هزار... هزار و ۹۵۱ ریال افغانی افغانستان ۵۵۸ ریال روبل جدید...
کد خبر: ۱۸۷۰۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۱


بانک مرکزی اعلام کرد؛
و ۸۸۴ ریال روبل روسیه ۶۳۴ ریال ریال قطر ۱۱... ۲ هزار و ۹۶۷ ریال افغانی افغانستان ۵۵۸ ریال روبل...
کد خبر: ۱۸۶۹۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰


بر اساس اعلام بانک مرکزی؛
ترکیه ۷ هزار و ۷۰۴ ریال روبل روسیه ۶۲۷ ریال... ۵۵۹ ریال روبل جدید بلاروس ۱۹ هزار و ۴۷۵ ریال...
کد خبر: ۱۸۶۷۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۶


بانک مرکزی اعلام کرد؛
۵۱ ریال لیر ترکیه ۷ هزار و ۶۹۰ ریال روبل... ریال افغانی افغانستان ۵۵۹ ریال روبل جدید بلاروس ۱۹ هزار...
کد خبر: ۱۸۶۶۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۵


بر اساس اعلام بانک مرکزی؛
ریال لیر ترکیه ۷ هزار و ۶۵۰ ریال روبل روسیه... ۵۵۷ ریال روبل جدید بلاروس ۱۹ هزار و ۵۲۱ ریال...
کد خبر: ۱۸۶۶۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۴


بر اساس اعلام بانک مرکزی؛
۶۹۷ ریال روبل روسیه ۶۲۸ ریال ریال قطر ۱۱ هزار... هزار و ۹۸۰ ریال افغانی افغانستان ۵۵۷ ریال روبل جدید...
کد خبر: ۱۸۶۴۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۲