اصلاح حامل‌ها و یارانه‌های انرژی
عضو هیات مدیره بورس انرژی گفت:

اصلاح حامل‌ها و یارانه‌های انرژی

عضو هیات مدیره بورس انرژی گفت:رابطه تورم و بازدهی بورس مثبت بوده؛ به این ترتیب که در آینده‌ای نه چندان دور اصلاح بیشتر حامل‌ها و یارانه‌های انرژی را مشاهده می‌کنیم و به تبع آن تورم موجود افزایش پیدا کرده و رشد قیمت سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه رخ می‌دهد.