بازار سرمایه، نقطه قوت نظام اقتصادی کشور
مدیرعامل بورس انرژی گفت:

بازار سرمایه، نقطه قوت نظام اقتصادی کشور

مدیرعامل بورس انرژی گفت: بازار سرمایه ایران با تلاش‌های صورت گرفته در دو دهه اخیر به نقطه قوت نظام اقتصادی کشور تبدیل شده و در بین قشر‌های مختلف مردم به عنوان سرمایه‌گذار خرد جایگاه خود را پیدا کرده است.
بورس نیوز گزارش می‌دهد:

۲۶۰ هزار بشکه گازوئیل روانه بورس انرژی

شرکت ملی نفت ایران برای دومین بار در ۱۰ روز گذشته محموله ۲۶۰ هزار بشکه‌ای نفت گاز (گازوئیل) را به روش کشف پریمیوم روانه میز فروش بورس انرژی ایران می‌کند.
۱۲۰.۰۰۰تن نفت سفید روانه بازارهای جهانی
در روز گذشته اتفاق افتاد؛

۱۲۰.۰۰۰تن نفت سفید روانه بازارهای جهانی

رینگ صادراتی بورس انرژی ایران روز گذشته ۱۲۰.۰۰۰تن نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران معامله و روانه مقصد بازار‌های جهانی شد.