رشد نرخ فروش محصولات پتروشیمی جم
فروش سال ۹۸ شرکت به ۱۳۴ هزار و ۴۶۱ میلیارد ریال رسید؛

رشد نرخ فروش محصولات پتروشیمی جم

نرخ فروش اسفند ماه این محصول معادل نرخ میانگین کل سال آن بوده و نرخ فروش اتیلن و پلی اتیلن سنگین نیز به ترتیب ۷.۳ و ۰.۵ درصد افزایش را در این ماه تجربه کرده‌اند.
کاهش فروش پلی‌پروپیلن مقابل افزایش فروش پلی‌اتیلن
نوسانات فروش در آخرین هفته سال۹۸ بررسی شد؛

کاهش فروش پلی‌پروپیلن مقابل افزایش فروش پلی‌اتیلن "مارون"

در هفته گذشته شاهد عرضه ۱.۴۰۲ تن محصول پلی اتیلن سنگین در گرید‌های مختلف بودیم که با تقاضای ۱.۱۲۶ تنی مشتریان و حجم معاملات ۷۸۶ تنی مواجه شد که نسبت به هفته منتهی به ۲۴ اسفند ماه، رشد ۶۱۱ تنی را نشان می‌دهد.
نگاهی به فروش پلی‌پروپیلن جم
کاهش چشمگیر فروش پلی اتین سنگین به چشم آمد؛

نگاهی به فروش پلی‌پروپیلن جم

ارزش معاملات انواع پلی پروپلین‌های تولیدی شرکت با توجه به کاهش چشمگیر ۲.۵۳۲ تنی حجم معاملات و کاهش نرخ فروش نسبت به هفته منتهی به ۲۱ اسفند ماه به ۳۲۸ میلیارد ریال رسید.
تداوم کاهش نرخ فروش
پلی اتیلن سبک این پتروشیمی زیر ذره‌بین رفت؛

تداوم کاهش نرخ فروش "شکبیر"

در آخرین هفته معاملاتی بورس کالا در سال گذشته، شاهد عرضه ۵.۶۴۸ تن محصولات پلی اتیلن سبک بودیم که با ثبت تقاضای ۳.۰۱۶ تنی همراه بود و در نهایت منجر به معاملات ۲.۶۳۶ تنی شد.
کاهش حدود ۷درصدی آرتوزایلین پتروشیمی نوری
باردیگر خط تیره مقابل فروش محصول پارازایلین ثبت شد؛

کاهش حدود ۷درصدی آرتوزایلین پتروشیمی نوری

نرخ متوسط هر تن از این محصول با کاهش ۶.۸ درصدی به ۸۸.۸۳۱ میلیون ریال و ارزش معاملات با توجه به افزایش ۵۴۰ تنی در میزان فروش و کاهش نرخ فروش این محصول به ۵۶ میلیارد و ۸۵۱ میلیون ریال رسید.