بازگشت عرضه‌ها از
کریستال ملامین این پتروشیمی رشد ۴۰۰تنی را دید؛

بازگشت عرضه‌ها از "خراسان"

میانگین نرخ هر تن از این محصول ۲۴ میلیون و ۱۲۴ هزار ریال به فروش رسید. ارزش معاملات این محصول نیز به ۴ میلیارد و ۸۲۴ میلیون ریال رسید.