دستاوردی جدید از هجوم نقدینگی
تحقق سودی ۳۶۵ ریالی از سهمی با قیمت ۲۴.۵۰۰ ریال؛

دستاوردی جدید از هجوم نقدینگی

تحقق سودی ۳۶۵ ریالی از شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی که روز گذشته در قیمت‌های ۲۴.۵۰۰ ریالی شاهد تشکیل صف خرید سهامش بود، اتفاقیست که در ماه‌های گذشته کم سابقه نبوده است.
ذره‌بینی در دل اعماق این شرکت معدنی؛

"کگهر " و ثبت عملکردی ناخوشایند

افزایش چشمگیر بیش از ۷۱ درصدی مبالغ فروش و افزایش چشمگیر و در حدود ۸۳ درصدی سود ناخالص در عملکرد سال مالی ۱۳۹۸، منجر به شناسایی سود ناخالصی معادل ۲۸.۵۶۳ میلیارد و تنها ۳.۰۰۰ میلیارد ریال بیش از عملکرد ۹ ماهه شرکت شده است.
نوسان نرخ محصولات سیمان خاش
فروش سالیانه شرکت به ۱.۵۶۳ میلیارد ریال رسید؛

نوسان نرخ محصولات سیمان خاش

نرخ فروش محصولات شرکت شامل سیمان پاکتی تیپ ۲ با رشد ۳.۵ درصدی و نرخ فروش سیمان پاکتی پوزولانی با رشد ۰.۵ درصدی همراه بوده است.
عدم تناسب جدی ارزش
زیان‌ده شدن این سیمان‌ساز در سال ۹۸ ثبت شد؛

عدم تناسب جدی ارزش "سیلام" با عملکرد مالی آن

متوسط نرخ فروش محقق شده سیمان فله شرکت ۱.۵۱ میلیون ریال به ازای هر تن و متوسط این نرخ برای محصول سیمان پاکتی معادل ۱.۸۱ میلیون ریال بوده است.
رشد ۹۰درصدی فروش
افزایش محسوس نرخ‌های فروش در ماه گذشته ثبت شد؛

رشد ۹۰درصدی فروش "کگهر"

نرخ فروش محصولات شرکت نسبت به بهمن ماه رشد جالب توجه و محسوسی را نشان می‌دهد.