ذره‌بینی در دل اعماق این شرکت معدنی؛

"کگهر " و ثبت عملکردی ناخوشایند

افزایش چشمگیر بیش از ۷۱ درصدی مبالغ فروش و افزایش چشمگیر و در حدود ۸۳ درصدی سود ناخالص در عملکرد سال مالی ۱۳۹۸، منجر به شناسایی سود ناخالصی معادل ۲۸.۵۶۳ میلیارد و تنها ۳.۰۰۰ میلیارد ریال بیش از عملکرد ۹ ماهه شرکت شده است.
نوسان نرخ محصولات سیمان خاش
فروش سالیانه شرکت به ۱.۵۶۳ میلیارد ریال رسید؛

نوسان نرخ محصولات سیمان خاش

نرخ فروش محصولات شرکت شامل سیمان پاکتی تیپ ۲ با رشد ۳.۵ درصدی و نرخ فروش سیمان پاکتی پوزولانی با رشد ۰.۵ درصدی همراه بوده است.
عدم تناسب جدی ارزش
زیان‌ده شدن این سیمان‌ساز در سال ۹۸ ثبت شد؛

عدم تناسب جدی ارزش "سیلام" با عملکرد مالی آن

متوسط نرخ فروش محقق شده سیمان فله شرکت ۱.۵۱ میلیون ریال به ازای هر تن و متوسط این نرخ برای محصول سیمان پاکتی معادل ۱.۸۱ میلیون ریال بوده است.
رشد ۹۰درصدی فروش
افزایش محسوس نرخ‌های فروش در ماه گذشته ثبت شد؛

رشد ۹۰درصدی فروش "کگهر"

نرخ فروش محصولات شرکت نسبت به بهمن ماه رشد جالب توجه و محسوسی را نشان می‌دهد.
رشد ۴ درصدی کنستانتره آهن در سال ۹۸
بورس نیوز گزارش می‌دهد:

رشد ۴ درصدی کنستانتره آهن در سال ۹۸

عملکرد تولید شرکت‌های بزرگ معدن و صنایع معدنی در اسفند و مجموع ۱۲ ماه سال ۹۸ در مقایسه با سال قبل آن مورد بررسی قرار گرفت.
افزایش ۲۵۴ درصدی سودآوری
سود خالص ۲.۰۲۶ ریالی به ازای هر سهم بدست آمد؛

افزایش ۲۵۴ درصدی سودآوری "سبجنو"

درآمد‌های عملیاتی شرکت با ۶۷ درصد افزایش به ۲ هزار و ۲۷۶ میلیارد ریال رسیده و حاشیه سود عملیاتی شرکت نیز با رشد قابل توجهی از ۲۰ درصد به ۲۹ درصد رسیده است.
رشد محسوس سودآوری
سود خالص ۳۷۲ میلیارد ریالی در سال گذشته کسب شد؛

رشد محسوس سودآوری " سصوفی "

رشد درآمد‌های عملیاتی این شرکت در سال گذشته معادل ۵۶ درصد بوده و این شرکت موفق به کسب درآمد ۲ هزار و ۷۳۰ میلیارد ریالی شده است.
پایان خوش سال۹۸ با تعدیل ۲۱۷ درصدی سودآوری؛

"سرود" با چاشنی صادرات سود ساخت

رشد بیش از ۲۲ درصدی حجم مقادیر فروش محصولات و همچنین ۹۵ درصدی جمع کل درآمد‌ها در مقایسه با سال مالی قبل از جمله موارد قابل اشاره این سیمان‌ساز است.
شناسایی سودی ۱۳۱۰ ریالی به ازای هر سهم؛

"ساروم" کاهش فروش داخلی و صادراتی را ثبت کرد

آنچه در گزارش‌های منتشره از سوی اکثر شرکت‌های سیمانی در روز‌های گذشته آشکار بود، افزایش قابل توجه نرخ‌های فروش محصولات در مقایسه با سال‌های گذشته است.