سیمان داخلی بازیگر اصلی فروش‌های
نرخ فروش برکیسه‌های این سیمان‌ساز کاهشی شد؛

سیمان داخلی بازیگر اصلی فروش‌های "سرود"

نرخ فروش هر تن سیمان داخلی با بیش از ۲ درصد کاهش نسبت به آذر ماه به ۱.۶۷ میلیون ریال رسیده، در حالی که در آذر ماه نرخ‌های فروش سیمان این شرکت در حدود ۱.۷۲ مییلون ریال بود.
عدم فروش کلینکر
فروشی ۱۱۶ میلیارد ریالی در حساب این سیمان‌ساز؛

عدم فروش کلینکر "ساراب"

شرکت سیمان داراب در دی ماه، فروشی ۱۱۶ میلیارد ریالی را به ثبت و مجموع فروش مبلغی خود را در ۱۰ ماهه نخست سال مالی ۱۳۹۸ به ۱.۱۰۸ میلیارد ریال رساند.
رشد ۲۱درصد نرخ کلینکر
فروش ۱۰ماهه شرکت به ۱.۳۹۸میلیارد ریال رسید؛

رشد ۲۱درصد نرخ کلینکر "سغرب"

مقادیر فروش تجمیعی شرکت در این مدت به بیش از ۷۱۲.۴۰۰ تن انواع سیمان و ۱۱۸ هزار تن کلینکر رسیده است.
عملکردی جذاب از
قیمت سهام همچنان با سودآوری همخوانی ندارد؛

عملکردی جذاب از " سقاین"

ر حالی که شرکت سیمان قاین در ۹ماهه سال مالی ۱۳۹۷ موفق به فروش بیش از ۳۶۲.۰۰۰ تن سیمان پاکتی تیپ ۲ داخلی و صادراتی شده بود، در مدت مشابه سال جاری تنها موفق به فروش ۳۴۲.۰۰۰ تن از این محصول شده است.
عملکرد مبهم سرمایه‌گذاران
ادامه عملکرد نگران کننده این سیمان‌ساز بررسی شد؛

عملکرد مبهم سرمایه‌گذاران "سدور"

علیرغم رشد نرخ‌های فروش و مجموع درآمد‌های این شرکت، افزایش چشمگیر بهای تمام شده منجر به کاهش حاشیه سود ناخالص و در نتیجه تعدیل منفی با اهمیت سودخالص در مقایسه با مدت مشابه شده است.
افزایش جالب توجه سودآوری
سود خالص این سیمان‌ساز ۶۷درصدی سنگین شد؛

افزایش جالب توجه سودآوری "سخاش"

نرخ فروش هر تن سیمان پاکتی در این دوره به طور متوسط ۱.۸۹ میلیون ریالی در بازار داخلی و ۲.۰۵ میلیون ریال در بازار صادراتی بوده است. 
رشد ۸۳ درصدی سودآوری
سود ۸۰۶ میلیارد ریالی در عملکرد ۹ ماهه کسب شد؛

رشد ۸۳ درصدی سودآوری "ساروم"

نرخ متوسط فروش هر تن سیمان شرکت در این مدت معادل یک میلیون و ۸۳۰ هزار ریال در بخش داخلی و یک میلیون و ۵۲۵ هزار ریال در بخش داخلی است.
قمار بر سر هیچ در بازار پایه
وقتی فضا برای زیانده‌ها محیا است؛

قمار بر سر هیچ در بازار پایه

سهام سیمان کارون در بازار پایه و در حالی این روز‌ها در قیمت‌های بیش از ۱۸۶۰ تومان در حال معامله بوده که صورت‌های مالی ۶ ماهه حسابرسی شده این شرکت حاکی از شناسایی زیانی ۶۳ تومانی به ازای هر سهم است.
صدور مجوز افزایش سرمایه ۵۰۰ درصدی
سرمایه شرکت به ۱.۲۱۵ میلیارد ریال می‌رسد؛

صدور مجوز افزایش سرمایه ۵۰۰ درصدی "کبافق"

هدف از اجرای این افزایش سرمایه نیز جلوگیری از خروج نقدینگی از شرکت و تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز جهت انجام عملیات باطله‌برداری ذکر شده است.