جبران خسارات ناشی از جرایم بازار
وکیل بورس عنوان کرد:

جبران خسارات ناشی از جرایم بازار

جبران خسارت ناشی از جرایم موضوع قانون بازار مستند به ماده 52 در فصل ششم می باشد.این ماده مقرر می دارد که چنانچه در اثر جرایم بازار ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شده باشد ،زیان دیده از جرم می تواند برای جبران آن به مراجع قانونی مراجعه نموده و وفق مقررات ،دادخواست ضرر و زیان تسلیم نماید.
مسئولیت مدنی مدیران شرکت پیرامون توقف نماد
وکیل بورس پاسخ داد:

مسئولیت مدنی مدیران شرکت پیرامون توقف نماد

در راستاي اجراي مواد 21 ، 6 و 24 آیین نامۀ معاملات سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار و با هدف تدوین ضوابط و اختیارات این سازمان در خصوص توقف نماد معاملاتی اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس، دستورالعمل توقف نماد معاملات در تاریخ 16 مهر 84 به تصویب سازمان بورس رسید.
تخلفات شرکت تولی پرس و شیوه رسیدگی به آن / احقاق حق از طریق طرح دعوا مسوولیت مدنی مدیران
سهامداران "شتولی" بخوانند

تخلفات شرکت تولی پرس و شیوه رسیدگی به آن / احقاق حق از طریق طرح دعوا مسوولیت مدنی مدیران

پی گیری تخلفات شرکت و مدیران آن از دوطریق حقوقی و کیفری امکانپذیر است و حسب استراتژی دعوی، یکی از طرق یا هر دوی آنها انتخاب خواهند شد. پیگیری هریک از این تخلفات منتج به نتیجه خاص خود می گردد
راهکارهای  سهامدارن برای مقابله با توقف طولانی مدت نماد شرکتها
وکیل بورس عنوان کرد

راهکارهای سهامدارن برای مقابله با توقف طولانی مدت نماد شرکتها

توقف نماد در مدت زمان طولانی در خصوص برخی شرکتها منجر به وضعیت پیچیده ای درخصوص سهامداران خرد گردیده است از طرفی چندین سال است که وضعیت عملکرد شرکت به صورت شفاف مشخص نیست و از طرفی خروج از این شرکتها قدری دشوار است.
مشتریان اعتباری و چالش با کارگزاران / راهکار حقوقی جلوگیری از زیان معاملات اعتباری
وکیل بورس مطرح کرد

مشتریان اعتباری و چالش با کارگزاران / راهکار حقوقی جلوگیری از زیان معاملات اعتباری

در اقدام بعدی این مانور متقلبانه ، کارگزار اقدام به فروش سهام خریداری شده مجددا بدون دستور فروش مشتری می نماید بعد از فروش این اوراق کارگزار با عدم وصول تمامی اعتبار اعطایی و کارمزدهای عملیات خود مواجه می گردد
چه معاملاتی در بورس باید ابطال شود؟

چه معاملاتی در بورس باید ابطال شود؟

يكي از موارد ضمانت اجراي معاملات در بازار سرمايه، عدم تأييد معاملات ميباشد. اين ضمانت اجرا در قالب ضمانت اجراهاي سنتي معاملات در حقوق ايران به كار نرفته است و ضمانت اجراي جديدي محسوب مي شود.