زنگ آغاز مجمع
تا لحظاتی دیگر آغاز می‌شود؛

زنگ آغاز مجمع "ویتانا" زده شد

سهامداران "ویتانا" در انتظار افزایش سرمایه ۱۱۹درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها نشسته‌اند.
سود
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید تعیین کرد؛

سود "وامید" به سهامداران

شرکت گروه سرمایه گذاری امید برنامه زمانبندی پرداخت سود را تعیین کرد.