برای سال مالی متنتهی به آذرماه؛

"وغدیر" به مجمع می‌رود

شرکت سرمایه گذاری غدیر مجمع عمومی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ برگزار خواهد کرد.
دورهمی این شرکت تولیدی؛

"زماهان" به مجمع می رود

مجمع عمومی شرکت تولید گوشت مرغ ماهان در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ برگزار می شود.