از سوی شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج؛

"بکهنوج" به مجمع می‌رود

شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج مجمع عمومی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ برگزار می کند.
آماده باش به سهامداران
شرکت فولاد امیرکبیر کاشان به مجمع می‌رود؛

آماده باش به سهامداران "فجر"

شرکت فولاد امیرکبیر کاشان مجمع عمومی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲برگزار خواهد کرد.
سهامداران این تازه وارد در مجمع عمومی سالانه؛

"ساوه" دست پر به مجمع عمومی خواهد رفت

افزایش میزان صادرات از طریق تولید و فروش کلینکر که به نوعی محصولی نزدیک به محصول نهایی سیمان بوده، از جمله استراتژی‌های تاثیر گذار مدیران این شرکت در سال گذشته بوده است.
این هم از گردهمایی
شرکت بیمه اتکایی ایرانیان مجمع دارد؛

این هم از گردهمایی "اتکای"

شرکت بیمه اتکایی ایرانیان مجمع عمومی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ برگزار می کند.