تامین سرمایه نوین گزارش داد؛

"تنوین"و ۷۷۶ ریال سود هر سهم

شرکت تامین سرمایه نوین گزارش عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده را ارائه کرد.
مجمع آنلاین
این حمل و نقلی برگزار می کند؛

مجمع آنلاین "حتوکا"

شرکت حمل و نقل توکا مجمع عمومی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ برگزار خواهد کرد.
دورهمی سهامداران این شرکت کشت و صنعت؛

مجمع "زشریف" همراه با سود

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ مجمع عمومی برگزار خواهد کرد.