«ثمسکن» ۱۰ ریال تقسیم کرد
قابل توجه سهامداران این شرکت؛

«ثمسکن» ۱۰ ریال تقسیم کرد

مجمع سالانه «ثمسکن» امروز برگزار شد و عایدی چندانی برای سهامداران به همراه نداشت.
اطلاعیه این شرکت صادراتی؛

"دریشمک" سود می‌دهد

شرکت تولید و صادرات ریشمک به سهامداران سود پرداخت خواهد کرد.