آرشیو
از تاريخ:
تا تاریخ:
تعداد نتايج:

ترمز سهامدارعمده جلوی پای «توسعه»

لطفا گزارشی از میزان دارایی‌ها و پتانسیل‌های موسسه مالی و اعتباری توسعه در بازار قرمز داشته باشید؛ چرا سهامداران عمده عرضه نمی‌کنند تا خریداران جدی پای کاربیایند