۲.۸۷۰میلیارد ریال مازاد سود تسهیلات به سود سپرده؛

سود ۲۰۲میلیاردی در پشت باجه‌های "وسینا"

این مازاد در مدت مشابه سال قبل تنها یک هزار میلیارد ریال بوده که به این ترتیب شاهد افزایش قابل توجه مازاد سود تسهیلات اعطایی نسبت به سود سپرده‌های پرداختی هستیم.
| ۱۰ آبان
تغییر پرتفوی بیمه‌ای شرکت در دستور کار مدیران نشست؛

صدور ۳۶میلیاردی بیمه‌نامه "ودی" در مهرماه

خسارت پرداختی ماه گذشته این شرکت بیمه‌ای که عمدتا در بخش بیمه درمان روی داده است، مبلغ ۱.۸۱۲ میلیارد ریال بوده و مجموع خسارت پرداختی این شرکت طی ۷ماه گذشته به ۱۱هزار و ۸۱۷میلیارد ریال رسیده است.
| ۱۰ آبان
۲