در ۶ماهه نخست سال مالی ۱۳۹۸ منتشر شد؛

مهر تایید حسابرس بر عملکرد ضعیف "سدور"

علیرغم رشد نرخ‌های فروش و مجموع درآمد‌های این شرکت، افزایش چشمگیر بهای تمام‌شده منجر به کاهش حاشیه سود ناخالص و در نتیجه تعدیل منفی با اهمیت سودخالص در مقایسه با مدت مشابه شده است.
| ۲۰ آبان
کلاف سردرگمی که محرک رشد بازار می‌شود؛

آهنگ پیشواز تجدید ارزیابی روی خطوط ۱۶ شرکت

به نظر می‌رسد داستان پیچیده و دنباله‌دار تجدید ارزیابی به مرحله آخر رسیده و حال دکمه پایانی آن زیر دست دولت قرار گرفته است. در این میان، برخی شرکت‌ها به پیشواز رفته‌اند و برخی دیگر چشم به دستان هیئت دولت دارند.
| ۲۰ آبان
چراغ سبز قلابی بر پیشانی کاشی‌سازان؛

رشد درآمد‌ها زیر سایه نرخ‌ها

شرکت هایی، چون کلوند و کترام در حالی مسرور از افزایش درآمد‌های خود هستند که نشانه‌ها از حاکمیت رکود بر این شرکت‌ها حکایت می‌کنند.
| ۲۰ آبان
۲