زیان خالص، تبدیل به سود خالص شد؛

خروج بانک تجارت از زیان دهی

بر اساس صورت‌های مالی شرکت اصلی این بانک موفق به کسب سود خالص ۹ ریالی به ازای هر سهم شده که این مبلغ در سال قبل از آن معادل ۲۵ ریال بوده است.
| ۱۱ تير
۲