به منظور سرمایه‌گذاری در زیرمجموعه‌ها صورت می‌گیرد؛

شخم‌زنی برای افزایش سرمایه‌ای ۷۸درصدی

بنا بر گزارش افزایش سرمایه پیشنهادی از سوی هیات مدیره، شرکت در نظر دارد از محل آورده نقدی و مطالبات، افزایش سرمایه‌ای در حدود ۷۸ درصدی از مبلغ ۱.۸۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به ۳.۴۰۰.۰۰۰ میلیون ریال انجام دهد.
| ۲۷ شهريور
«تنوین» و «حکشتی» دست به ماشه هستند؛

سبد کدام شرکت‌ها سنگین‌تر است؟

در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور حال و روز خوشی ندارد و تولید و فروش شرکت‌ها به راحتی گذشته انجام نمی‌شود، چشم امید سهامداران به درآمد سرمایه گذاری‌ها است.
| ۲۷ شهريور
۲