گزارش‌های ۶ماهه این شیشه‌فروش آمد؛

رشد نامحسوس نرخ‌های فروش "کهمدا"

این شرکت در شهریورماه با ثبت فروشی ۳۰۵.۸۴۹ میلیون ریالی خود، افزایشی در حدود ۲۵میلیارد ریالی را در مقایسه با مردادماه به ثبت رسانده که عمدتا مربوط به افزایش مقادیر فروش است.
| ۰۵ مهر
۱۴۱درصد افزایش سرمایه‌گذاری در کارنامه سالانه این سرمایه‌گذار ثبت شد؛

رشد ۷۳ درصدی ارزش بازار "وصنعت"

این شرکت در«تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور» بیشترین میزان سرمایه‌گذاری در بخش پذیرفته شده ها در بورس را به ثبت رسانده است.
| ۰۴ مهر
نرخ کاتد مس به ۱۴۴ میلیون تومان به ازای هر تن رسید؛

افزایش بیش از ۲۱ درصدی نرخ کاتد مس در شهریور ماه

نرخ فروش هر تن کاتد مس این شرکت با توجه به افزایش نرخ جهانی مس و همچنین افزایش دلار در سامانه نیما به بیش از ۲۴ هزار تومان مجددا با افزایش قیمت همراه بود و به ۱۴۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به ازای هر تن رسید.
| ۰۴ مهر
۴