وکیل بورس پاسخ داد

خرید اوراق بهادار توسط کارگزار بدون اطلاع سهامدار

خرید یا فروش بدون سفارش از دو طریق کیفری و حقوقی قابل پی گیری است .جنبه کیفری مستند به ماده 50، 51 قانون بازار می باشد و در صلاحیت محاکم دادگستری است .جبران خسارات ناشی از این جرم می تواند همزمان با طرح دعوی کیفری از طریق دادگاه مطالبه شود و یا به استناد ماده 52قانون بازار بعد از صدور حکم دادخواست مطالبه زیان در دادگستری طرح گردد
| ۲۳ آبان
وکیل بورس اعلام کرد:

تجدید نظر خواهی نسبت به آراء انضباطی صادره از بورس اوراق بهادار

درخصوص مرجع تجدید نظر خواهی اختلافات گسترده بین حقوقدانان برسر صلاحیت دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری وجود دارد.آنچه صحیح به نظر می رسد صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به این امر می باشد.
| ۲۱ مهر
وکیل بورس پاسخ داد:

مسئولیت مدنی مدیران شرکت پیرامون توقف نماد

در راستاي اجراي مواد 21 ، 6 و 24 آیین نامۀ معاملات سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار و با هدف تدوین ضوابط و اختیارات این سازمان در خصوص توقف نماد معاملاتی اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس، دستورالعمل توقف نماد معاملات در تاریخ 16 مهر 84 به تصویب سازمان بورس رسید.
| ۱۲ مهر
ارشاد وکیل بورس

چگونه از کارگزاری بابت فروش سهام بدون دستور خسارت بگیریم ؟

کارگزار بورس بدون اطلاع اینجانب اقدام به فروش سهام (حدود 50میلیون تومان ) نموده است ولی هیچ گونه واریزی به حساب اینجانب نداشته اما درگردش حساب ها چک پرداختی اماده است. چگونه می توانم شکایت کنم؟
| ۲۳ شهريور
سهامداران "شتولی" بخوانند

تخلفات شرکت تولی پرس و شیوه رسیدگی به آن / احقاق حق از طریق طرح دعوا مسوولیت مدنی مدیران

پی گیری تخلفات شرکت و مدیران آن از دوطریق حقوقی و کیفری امکانپذیر است و حسب استراتژی دعوی، یکی از طرق یا هر دوی آنها انتخاب خواهند شد. پیگیری هریک از این تخلفات منتج به نتیجه خاص خود می گردد
| ۰۳ شهريور
۲