برچسب ها
برچسب: احتساب سود انباشته
در صورت های مالی سه ماهه منتهی به اسفند ۱۳۹۸ کسب شد؛
سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ یک هزار و... ۵۴۸ میلیارد و ۹۸۲ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره...
میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس... مبلغ ۷۹ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص... از جمله دلایل اصلی افزایش سود هر سهم و سود... خالص عنوان کرده است با احتساب سود انباشته ابتدای سال...
کد خبر: ۱۹۴۷۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۶


در دوره ۶ ماهه منتهی به خرداد سال جاری اتفاق افتاد؛
میلیارد و ۵۲ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و... بر این اساس مبلغ ۳۷۴ ریال سود به ازای هر...
۵۲ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این... اساس مبلغ ۳۷۴ ریال سود به ازای هر سهم خود... معادل ۴۵۹ درصد افزایش داشته است با احتساب سود انباشته... ریال سود انباشته پایان دوره در حساب های این شرکت...
کد خبر: ۱۹۴۴۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۴


در سه ماهه ابتدایی سال جاری رخ داد؛
۱۱۲ میلیارد و ۸۱۶ میلیون ریال سود خالص کسب کرد...
۸۱۶ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این... اساس مبلغ ۳۷۶ ریال سود به ازای هر سهم خود... معادل ۱۷۹ درصد افزایش داشته است با احتساب سود انباشته... ریال سود انباشته پایان دوره در حساب های این شرکت...
کد خبر: ۱۹۴۳۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۳


نسبت به مدت مشابه سال گذشته؛
با احتساب سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ ۶۲۴... میلیارد و ۳۸۵ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در...
ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ... ۱۹۲ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد... درصد افزایش داشته است با احتساب سود انباشته ابتدای سال... در نهایت مبلغ ۶۲۴ میلیارد و ۳۸۵ میلیون ریال سود...
کد خبر: ۱۹۴۲۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸


دردوره 3ماهه نخست سال مالی منتهی به اسفند 97 اتفاق افتاد؛
و ۸۰۳ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین... ترتیب مبلغ ۹۳۲ ریال سود به ازای هر سهم خود...
۳۹۳ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این... اساس مبلغ ۳۷۲ ریال سود به ازای هر سهم خود... معادل ۶۰ درصد افزایش داشته است با احتساب سود انباشته... ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور...
کد خبر: ۱۹۴۲۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸


با احتساب سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ ۷۴۵... میلیارد و ۵۵۱ میلیون ریال سودانباشته پایان دوره در حساب...
یاد شده مبلغ ۸۲۲ میلیارد و ۳۸۸ میلیون ریال سود... و ۱۱۲ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص... ۲۰۵ هزار درصد افزایش داشته است با احتساب سود انباشته... ریال سودانباشته پایان دوره در حساب های این شرکت منظور...
کد خبر: ۱۹۴۱۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۶


در سه ماهه ابتدای سال جاری انجام شد؛
میلیارد و ۷۷۲ میلیون ریال سود خالص کسب و مبلغ... ۲۳۰ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد...
ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ... ۲۳۰ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد... فروش را از جمله دلایل عمده افزایش سود هر سهم... و افزایش ۹۵۳ درصدی سود خالص نسبت به دوره گذشته...
کد خبر: ۱۹۳۹۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۱


به صورت حسابرسی نشده منتشر شد؛
میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ... ۱۱۸ ریال سود به ازای هر سهم خود شناسایی کرده...
و ۶۷۸ میلیارد و ۱۷ میلیون ریال سود خالص کسب... کرد و بر این اساس مبلغ ۵۲۵ ریال سود به... با احتساب سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ ۸... هزار و ۲۷۶ میلیارد و ۲۴ میلیون ریال سود انباشته...
کد خبر: ۱۹۳۹۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۱


در دوره سه ماهه ابتدای سال صورت گرفت؛
هزار و ۷۵۹ میلیارد و ۶۱۲ میلیون ریال سود خالص... کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۶۱۷ ریال سود... جمله دلایل عمده افزایش سود هر سهم نسبت به دوره... گذشته عنوان کرده است با احتساب سود انباشته ابتدای سال...
کد خبر: ۱۹۳۹۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱


در سه ماهه ابتدایی سال جاری رخ داد؛
سود انباشته شرکت سرمایه گذاری ایران خودرو در ابتدای سال... میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت...
به ازای هر سهم خود ۲ ریال سود کنار گذاشت... ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ... ۲ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد... عمده کاهش سود هر سهم و کاهش ۹۵ درصدی سود...
کد خبر: ۱۹۳۸۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰


از سوی شرکت سیمان فارس انجام شد؛
سهم خود ۳۲۲ ریال سود کنار گذاشت که نسبت به... مبلغ ۷۴ میلیارد و ۹۹۱ میلیون ریال سود خالص کسب... کرد و بر این اساس مبلغ ۳۲۲ ریال سود به... دلایل عمده افزایش سود هر سهم نسبت به دوره گذشته...
کد خبر: ۱۹۳۸۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰


درسه ماهه ابتدایی سال جاری رخ داد؛
سهم خود ۶۳۶ ریال سود کنار گذاشت که نسبت به... مبلغ ۳۹۷ میلیارد و ۷۲۷ میلیون ریال سود خالص کسب... کرد و بر این اساس مبلغ ۶۳۶ ریال سود به... عمده افزایش سود هر سهم و افزایش ۹۵۳ درصدی سود...
کد خبر: ۱۹۳۸۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰


در دوره ۱۲ماهه اتفاق اختصاص یافت؛
با احتساب سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ ۶... هزار و ۳۱۶ میلیارد و ۶۴۲ میلیون ریال سود انباشته...
میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و... بر این اساس مبلغ ۸۵۹ ریال سود به ازای هر... کاهش ۸ درصد کاهش سود هر سهم به سبب کاهش... شود با احتساب سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ...
کد خبر: ۱۹۳۷۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۶


در دوره ۱۲ماهه اتفاق افتاد؛
هزار و ۳۰ میلیارد و ۴۶۱ میلیون ریال سود خالص... ۶۵۰ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد...
۳۰ میلیارد و ۴۶۱ میلیون ریال سود خالص کسب کرد... سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت... نسبت به گزارش حسابرسی نشده ۴ درصد افزایش سود به... احتساب سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ ۳ هزار...
کد خبر: ۱۹۳۶۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۳


در دوره 12ماهه سال قبل اتفاق افتاد؛
شده مبلغ ۵۲۷ میلیارد و ۶۴۴ میلیون ریال سود خالص...
و ۶۴۴ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر... این اساس مبلغ ۱۷۶ ریال سود به ازای هر سهم... گزارش حسابرسی نشده تغییری مشاهده نمی شود با احتساب سود... انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ ۵۰۳ میلیارد و ۲۸...
کد خبر: ۱۹۳۳۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۵


کام سهامداران این پتروشیمی شیرین شد؛
پتروشیمی امیرکبیر رکورد بی سابقه سود سهام خود را به...
سود قابل تخصیص با احتساب سود انباشته به مبلغ 9,318,404... بودجه سال ۹۷ است سود عملیاتی شرکت در سال 1397... به بودجه افزایش 3 درصدی را نشان می دهد سود... به بودجه افزایش 7 درصدی را نشان می دهد سود...
کد خبر: ۱۹۳۳۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۵


در دوره مالی منتهی به 97 اتفاق افتاد؛
مبلغ ۲۳ میلیارد و ۱۲۷ میلیون ریال سود خالص کسب... کرد و بر این اساس مبلغ ۱۶۶ ریال سود به...
یاد شده مبلغ ۲۳ میلیارد و ۱۲۷ میلیون ریال سود... سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت... داشته است با احتساب سود انباشته ابتدای سال در نهایت... مبلغ ۱۰۵میلیارد و ۲۳ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره...
کد خبر: ۱۹۳۱۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۹


در دوره 12ماهه انجام شد؛
مبلغ یک هزار و ۴۴۳ ریال سود به ازای هر...
۹۹۱ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این... اساس مبلغ یک هزار و ۴۴۳ ریال سود به ازای... نسبت به گزارش حسابرسی نشده کاهش ۴۰ ریالی در سود... هر سهم مشاهده می شود با احتساب سود انباشته ابتدای...
کد خبر: ۱۹۳۰۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۵


نسبت به دوره مشابه در سال گذشته اتفاق افتاد؛
بانک آینده مبلغ ۱۷۸ ریال سود به ازای هر سهم...
سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۱۷۸... ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که... افزایش داشته است با احتساب سود انباشته ابتدای سال در... نهایت مبلغ ۳هزار و ۹۱۰میلیارد و ۴۹۹میلیون ریال سودانباشته پایان...
کد خبر: ۱۹۳۰۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۵


در دوره ۱۲ماهه رخ داد؛
میلیارد و ۹۳ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و... بر این اساس مبلغ یک هزار و ۱۱۲ ریال سود...
مبلغ ۱۸۰ میلیارد و ۹۳ میلیون ریال سود خالص کسب... ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که... جمله دلایل عمده افزایش سود هر سهم نسبت به دوره... شود با احتساب سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ...
کد خبر: ۱۹۲۹۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۴