برچسب ها
برچسب: با اهمیت گروه الف
حفارس۱ با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف... و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد ...
کد خبر: ۱۹۵۶۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۶


ناظر بازار اعلام کرد:
نماد معاملاتی شرکت کالسیمین به علت افشای اطلاعات با اهمیت... گروه الف متوقف شد ...
با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف متوقف... بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد ...
کد خبر: ۱۹۴۹۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۳


ناظر بازار اعلام کرد:
با اهمیت گروه الف متوقف شد ...
افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه الف برای شرکت نیروگاه... محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد ...
کد خبر: ۱۹۴۷۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۸


ناظر بازار اعلام کرد:
افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف متوقف شد ...
ساختمان ثاخت1 با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه... الف متوقف شد نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج... ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد...
کد خبر: ۱۹۴۵۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۹


ناظر بازار اعلام کرد:
با اهمیت گروه الف متوقف شد ...
غاذر ۱ با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه... الف متوقف شد نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج... ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد...
کد خبر: ۱۹۴۴۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۴


اطلاعات با اهمیت گروه الف متوقف شد ...
ثفارس ۱ با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه... الف متوقف شد نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج... ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد...
کد خبر: ۱۹۴۳۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۳


با اهمیت گروه الف متوقف شد ...
افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه الف برای شرکت مبین... محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد ...
کد خبر: ۱۹۴۲۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۹


ناظر بازار اعلام کرد:
با اهمیت گروه الف متوقف شد ...
ایران وساخت1 با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه... الف متوقف شد نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج... ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد...
کد خبر: ۱۹۴۱۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۷


ناظر بازار اعلام کرد:
نماد معاملاتی شرکت پارس الکتریک به علت افشای اطلاعات با... اهمیت گروه الف متوقف می شود ...
با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف متوقف... و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد ...
کد خبر: ۱۹۴۰۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۶


ناظر بازار اعلام کرد:
اطلاعات با اهمیت گروه الف متوقف شد ...
چادرملو کچاد1 با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه... الف متوقف شد نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج... ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد...
کد خبر: ۱۹۳۷۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۶


ناظر بازار اعلام کرد:
با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف متوقف... بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد ...
کد خبر: ۱۹۳۷۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۶


ناظر بازار اعلام کرد:
با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف متوقف... بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد ...
کد خبر: ۱۹۳۷۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۶


ناظر بازار اعلام کرد:
نماد معاملاتی شرکت سیمان هرمزگان به علت افشای اطلاعات با... اهمیت گروه الف متوقف شد ...
با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف متوقف... بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد ...
کد خبر: ۱۹۳۳۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۵


ناظر بازار اعلام کرد:
نماد معاملاتی سصوفی1 به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه... الف متوقف شد ...
با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف متوقف... و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد ...
کد خبر: ۱۹۳۳۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۵


ناظر بازار اعلام کرد:
نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی فناوران به علت افشای اطلاعات با... اهمیت گروه الف متوقف شد ...
با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف متوقف... بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد ...
کد خبر: ۱۹۳۱۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۰


ناظر بازار اعلام کرد:
نماد معاملاتی شرکت فنرسازی خاور به دلیل افشای اطلاعات با... اهمیت گروه الف متوقف شد ...
با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف متوقف... بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد ...
کد خبر: ۱۹۳۱۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۰


ناظر بازار اعلام کرد:
افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف متوقف شد ...
اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه الف برای شرکت کشت و... بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد ...
کد خبر: ۱۹۲۹۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۴


ناظر بازار اعلام کرد:
نماد معاملاتی شرکت کویر تایر باتوجه به افشای اطلاعات با... اهمیت گروه الف متوقف شد ...
با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف متوقف... بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد ...
کد خبر: ۱۹۲۹۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۳


ناظر بازار اعلام کرد:
وب های وب1 با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت... گروه الف متوقف شد نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت... حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد...
کد خبر: ۱۹۲۴۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۲


ناظر بازار اعلام کرد:
نماد معاملاتی شرکت سیمان شرق باتوجه به افشای اطلاعات با... اهمیت گروه الف متوقف شد ...
با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف متوقف... بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد ...
کد خبر: ۱۹۲۴۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۲