برچسب ها
برچسب: بازارسرمایه
ارزیابی کارگزاران بورسی از یک وعده آقای رئیس؛
این کارشناس بازارسرمایه افزود استقراض از بانک مرکزی هم اینک...
کد خبر: ۲۰۲۹۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۲


کارشناس بازارسرمایه در گفت‌وگو با بورس‌نیوز تاکید کرد:
کد خبر: ۲۰۲۹۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۲


کارشناس بازارسرمایه در گفت‌وگو با بورس‌نیوز مطرح کرد:
کد خبر: ۲۰۲۹۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۲


کارشناس بازارسرمایه در گفت‌و‌گو با بورس‌نیوز مطرح کرد:
کد خبر: ۲۰۲۹۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۲


کارشناس بازارسرمایه در گفت‌وگو با بورس‌نیوز مطرح کرد:
فرآیندی مشابه استقراض از بانک مرکزی دارد این کارشناس بازارسرمایه... پولی دولت می شود اما در فضای بازارسرمایه تاثیر و...
کد خبر: ۲۰۲۹۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۲


خوب‌ها و بد‌های هفته معرفی شدند؛
بازار آبسیم بورس نیوز بازارسرمایه در هفته ای که سپری...
کد خبر: ۲۰۲۹۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۲


در کوی حافظ؛
دیگر « چکاپا» پرعرضه ترین سهم بازارسرمایه تا به این...
کد خبر: ۲۰۲۸۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۰


کارشناس بازارسرمایه در گفت‌وگو با بورس‌نیوز گفت:
کد خبر: ۲۰۲۸۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۰


کارشناس بازارسرمایه در گفت‌وگو با بورس‌نیوز تاکید کرد:
کد خبر: ۲۰۲۸۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۰


مدیرعامل کارگزاری تامین سرمایه نوین در گفتگو با بورس نیوز:
حضور و ورود این سهام به بازارسرمایه است مدیرعامل کارگزاری...
کد خبر: ۲۰۲۷۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹


در کوی حافظ؛
از طرف دیگر « چکاپا» پرعرضه ترین سهم بازارسرمایه تا...
کد خبر: ۲۰۲۷۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹


کد خبر: ۲۰۲۶۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۸


در کوی حافظ؛
دیگر « وصنا» پرعرضه ترین سهم بازارسرمایه تا به این...
کد خبر: ۲۰۲۶۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۸


کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بورس نیوز مطرح کرد:
سود در بازارسرمایه در دو دسته "تورمی" و "غیر تورمی"...
کد خبر: ۲۰۲۵۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۷


رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با بورس‌نیوز مطرح کرد؛
در خانه ملت با اشاره به مزایای بازارسرمایه به نسبت...
کد خبر: ۲۰۲۵۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۷


مدیرعامل کارگزاری بانک تجارت در گفتگو با بورس نیوز تاکیدکرد:
بیان کرد به نظر می رسد روند کلی بازارسرمایه تا...
کد خبر: ۲۰۲۵۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۸


با رشد ۴۱۹۷ واحدی؛
به گزارش بورس نیوز بازارسرمایه در معاملات امروز خود با...
کد خبر: ۲۰۲۵۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۷


کارشناس بازارسرمایه در گفت‌وگو با بورس‌نیوز مطرح کرد؛
افزایش یافته است این کارشناس بازارسرمایه افزود تاکنون نرخ ۴۲۰۰...
کد خبر: ۲۰۲۵۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۷


کارشناس بازارسرمایه در گفت‌وگو با بورس‌نیوز تاکید کرد:
شود با تغییر محسوسی مواجه گردد اما تمرکز بازارسرمایه بر... خواهد شد این کارشناس بازارسرمایه افزود از سوی دیگر بحث...
کد خبر: ۲۰۲۵۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۷


کارشناس بازارسرمایه در گفت‌وگو با بورس‌نیوز مطرح کرد:
خواهد کرد این کارشناس بازارسرمایه افزود سهامداران و هوش سرمایه...
کد خبر: ۲۰۲۵۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۷