برچسب ها
برچسب: بازگشایی مرتبه دوم
ناظر بازار اعلام کرد:
عدم کشف قیمت بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس...
کد خبر: ۱۹۴۷۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۷


ناظر بازار اعلام کرد:
پذیر است همچنین در صورت عدم کشف قیمت بازگشایی مرتبه... دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع...
کد خبر: ۱۹۴۴۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۴


ناظر بازار اعلام کرد:
حراج ناپیوسته بازگشایی شد ...
کد خبر: ۱۹۴۳۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۳


ناظر بازار اعلام کرد:
کد خبر: ۱۹۴۱۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۷


ناظر بازار اعلام کرد:
کد خبر: ۱۹۴۱۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۷


ناظر بازار اعلام کرد:
عمومی عادی امروز بازگشایی می شود ...
کد خبر: ۱۹۴۰۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۶


ناظر بازار اعلام کرد:
کشف قیمت بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از...
کد خبر: ۱۹۳۲۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۲


ناظر بازار اعلام کرد:
عدم کشف قیمت بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس...
کد خبر: ۱۹۳۲۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۲


ناظر بازار اعلام کرد:
امکانپذیر است همچنین در صورت عدم کشف قیمت بازگشایی مرتبه... دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع...
کد خبر: ۱۹۳۰۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۵


ناظر بازار اعلام کرد:
کد خبر: ۱۹۳۰۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۵


ناظر بازار اعلام کرد:
عمومی عادی بازگشایی می شود ...
قیمتی امکانپذیر است همچنین در صورت عدم کشف قیمت بازگشایی... مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا...
کد خبر: ۱۹۳۰۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۵


ناظر بازار اعلام کرد:
حراج ناپیوسته بازگشایی شد ...
صورت عدم کشف قیمت بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور...
کد خبر: ۱۹۳۰۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۵


ناظر بازار اعلام کرد:
است همچنین در صورت عدم کشف قیمت بازگشایی مرتبه دوم...
کد خبر: ۱۹۲۸۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۲


ناظر بازار اعلام کرد:
ناپیوسته بازگشایی خواهد شد ...
همچنین در صورت عدم کشف قیمت بازگشایی مرتبه دوم نماد...
کد خبر: ۱۹۲۸۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۲


ناظر بازار اعلام کرد:
امکان پذیر است همچنین در صورت عدم کشف قیمت بازگشایی... مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا...
کد خبر: ۱۹۲۷۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۹


ناظر بازار اعلام کرد:
قیمتی امکانپذیر است همچنین در صورت عدم کشف قیمت بازگشایی... مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا...
کد خبر: ۱۹۲۴۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۲


ناظر بازار اعلام کرد:
عمومی فوق العاده صاحبان سهام بازگشایی خواهد شد ...
صورت عدم کشف قیمت بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور...
کد خبر: ۱۹۲۴۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۲


ناظر بازار اعلام کرد:
قیمت بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف...
کد خبر: ۱۹۲۳۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۱


ناظر بازار اعلام کرد:
بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات...
کد خبر: ۱۹۲۳۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۱


ناظر بازار اعلام کرد:
بازگشایی می شود ...
کشف قیمت بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از...
کد خبر: ۱۹۲۳۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۰