برچسب ها
برچسب: خساپا
کد خبر: ۲۰۶۷۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸


کد خبر: ۲۰۶۷۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸


"دامین" "خساپا" "کویر" "کسعدی" "وبیمه" "بکام" "وساپا" "خریخت" "وبهمن" "شکربن"...
کد خبر: ۲۰۶۷۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸


پای تابلوی معاملات؛
این سهم « وشهر» و « خساپا» جای گرفته اند...
کد خبر: ۲۰۶۵۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵


کد خبر: ۲۰۶۵۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵


گزارش روزانه بازار سرمایه؛
سهم/ خساپا ۴۵۵ ۵ میلیون سهم/ وبملت ۲۷۳ ۹ میلیون...
کد خبر: ۲۰۶۴۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴


پای تابلوی معاملات؛
سهم های « خساپا» بیشترین برآیند خروج را رسم کردند...
کد خبر: ۲۰۶۳۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴


"خساپا" با ۴۳۱ میلیون معامله و "اخابر" ۱۰۰ میلیون دادوستد...
کد خبر: ۲۰۶۳۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴


کد خبر: ۲۰۶۳۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴


کد خبر: ۲۰۶۳۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴


صف خرید بازار امروز "کویر" "خمهر" "فجر" "نوری" "اخابر" "خساپا"...
کد خبر: ۲۰۶۳۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴


گزارش روزانه بازار سرمایه؛
رنا گفته شده که « خساپا» امسال افزایش سرمایه سنگینی...
کد خبر: ۲۰۶۲۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۳


پای تابلوی معاملات؛
سهم ها همچون « خساپا» و « خودرو» از خود... « خساپا» و « خمهر» جای گرفته اند ...
کد خبر: ۲۰۶۱۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۳


"وبیمه" "فسازان" "بورس" "وساپا" "تکشا" "وبهمن" "خساپا" "ملت" "خبهمن" "خگستر"...
کد خبر: ۲۰۶۱۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۳


گزارش روزانه بازار سرمایه؛
پارسان ۳۹۹ واحد مثبت بیشترین حجم معاملات خساپا ۵۱۶ ۶...
کد خبر: ۲۰۶۱۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۲


کد خبر: ۲۰۶۰۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۲


کد خبر: ۲۰۵۹۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۱


کد خبر: ۲۰۵۹۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۱


صف خرید در بازار "خودرو" "وبملت" "خمهر" "شیران" "اخابر" "خساپا"...
کد خبر: ۲۰۵۸۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۱


کد خبر: ۲۰۵۷۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۹


رستگاری بدون هیجان‌زدگان!
بورس تهران توانسته طی معاملات ابتدایی امروز خود، به مرز ۴۰۰ هزار واحدی نزدیک شود.